Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7784
Başlık: Türkiye'deki enflasyonist sürecin bütçe açıkları açısından incelenmesi 1970-1995
Diğer Başlıklar: Investigation of the inflationary process in terms of budget deficits in Turkey, 1970-1995
Yazarlar: Aslan, Hanifi
Bulut, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bütçe açıkları
Enflasyon
İstikrar programları
Budget deficits
Inflation
Stability programs
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bulut, M. (1998). Türkiye'deki enflasyonist sürecin bütçe açıkları açısından incelenmesi 1970-1995. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7784
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074266.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.06 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons