Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7782
Başlık: Müzik eğitiminde çalgı eğitimi ve sorunları
Diğer Başlıklar: Instrument education and problems in music education
Yazarlar: Elmas, Yücel
Kalender, Necdet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Müzik Eğitimi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi
Çalgı eğitimi
Music education
Instrumental education
Yayın Tarihi: 21-Eki-1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kalender, N. (1988). Müzik eğitiminde çalgı eğitimi ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmada Cumhuriyet dönemi ortaokul müfredat programları incelenip, bu programlar içerisindeki çalgı eğitimi ve çalgı eğitimi metotları taranıp, yoğun bir çaba ve geniş bir çerçevede müzik öğretmenleriyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilebilen metotların her biri ayrı ayrı gözden geçirilip belli yargılara varılmıştır. Sonuç olarak; Müfredat programlarının hazırlanması sırasında çalgı eğitimine ve kaynak çalgı eğitimi metotlarına yeterince yer verilmediği gözlenmiş, incelenen metotların çoğunluğunun çağdaş çalgı eğitimi metot anlayışından uzak olduğu saptanmış ve yetkililere, bu konuya ilgi duyanlara ve bu alanda çalışmakta olanlara gerekli önerilerde bulunulmuştur.
In this study, I tried to reack some certain judgements about the music curriculums applied in the secondary schods during the Republican era; examining both the education and the methods of enstruments and also the methods gained after having discussed with the music teachers in detail. As a result, I wanted to put forward some necessary opinions about this to the authorities and those who are interested in this subjects and also who have been studying in that area after having observed that necessary importance wasn't given to the source methods and education of musical instruments sufficiently while the curriculms being prepared and also after having fixed that most methods being applied in the secondary schods were far from the contemporary opinions and methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7782
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
006608.pdf11.63 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons