Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7781
Title: Metalik malzemelerde çatlak ucu plastik zonun analizi
Other Titles: Analysis of crack-tip plastic zone in metallic materials
Authors: Uğuz, Agah
Yılmaz, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Anabilim Dalı.
Keywords: Kırılma mekaniği
Fracture mechanics
Malzemeler
Materials
Sonlu elemanlar yöntemi
Finite element method
Issue Date: 9-Feb-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, S. (1995). Metalik malzemelerde çatlak ucu plastik zonun analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 20. yüzyılın ortalarına kadar, metallerin kırılmaya karşı emniyetli tasarımında, akma, çekme, kopma gibi mukavemet terimleri ön planda idi. Fakat sonraları özellikle çatlak içeren malzemelerin yüklemelere karşı direnç bilimi olarak ortaya çıkan Kırılma Mekaniği bilim dalı popüler olmuştur. Bu dalda henüz her şey açıkça ve tam olarak tariflenmemiş olmasına karşın, gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu tezde, Kırılma Mekaniği konusunda, monotonik yükleme durumunda değişik yaklaşımlar literatür taraması olarak incelenmiştir. Buna ilaveten Nümerik Kırılma Mekaniğinde yeni sayılabilecek Sonlu Elemanlar Metodu vasıtasıyla, yük altında bir çatlak ucunda meydana gelen Plastik zon Düzlem germe ve Düzlem gerilme durumlarında araştırılarak bazı deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Until the middle of the twentieth century, in the safe design of metals to fracture, the strength terms such as yield, tension, fracture were important. But later Fracture Mechanics has been a popular Science especially in the applications that materials contain cracks. Although everything about it is not ciear and not defined compietely, it has been developing rapidly. İn this thesis, literatüre was surveyed for the monotonic loading condition. İn addition, plastic zone caused by the loads in the front of crack was investigated for plane stress and plane strain conditions by means of Finite Element Method as a relatively new method in Numerical Fracture Mechanics and results were compared with some related experimental studies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7781
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045334.pdf
  Until 2099-12-31
3.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons