Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7779
Başlık: Teğetsel girişli siklonlarda akım ve yük kayıplarının incelenmesi
Diğer Başlıklar: Examined of flow and pressure losses in tangential cyclones
Yazarlar: Avcı, Atakan
Çetin, Cihan Tuğhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yük kayıpları
Siklonlar
Cyclones
Yayın Tarihi: 17-Nis-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çetin, C. T. (2003). Teğetsel girişli siklonlarda akım ve yük kayıplarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, öncelikle siklonların çeşitleri, yapıları hakkında genel bilgiler verilmiş ve teorik yaklaşımlar incelenmiştir. Bu çerçevede siklon performansına yönelik yapılan kuramsal çalışmalar incelenmiş, farklı deney sonuçlarıyla bu çalışmadan elde edilen hesap sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada esas olarak yüzey pürüzlülüğünün farklı geometrik oran ve akış şartlarına bağlı olarak siklon performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Sonuçta pürüzlülüğün, kuramsal yaklaşımlarda belirgin olarak yer almamakla birlikte, siklon performansı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür.
In this study, general information about kinds and structures of cyclones have been given and theoretical expressions have been investigated, at this connection, theoretical studies about the performance of cyclones is examined. The results of different experiments and calculation results of the study are compared The effects of surface roughness to the performance of cyclones related to different geometrical rates and flow conditions are examined experimentally. As a result, it is seen that roughness has an important effect on the performance of cyclones, even it does not occupy a place in theory.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7779
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139887.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.03 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons