Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7779
Title: Teğetsel girişli siklonlarda akım ve yük kayıplarının incelenmesi
Other Titles: Examined of flow and pressure losses in tangential cyclones
Authors: Avcı, Atakan
Çetin, Cihan Tuğhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yük kayıpları
Siklonlar
Cyclones
Issue Date: 17-Apr-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, C. T. (2003). Teğetsel girişli siklonlarda akım ve yük kayıplarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, öncelikle siklonların çeşitleri, yapıları hakkında genel bilgiler verilmiş ve teorik yaklaşımlar incelenmiştir. Bu çerçevede siklon performansına yönelik yapılan kuramsal çalışmalar incelenmiş, farklı deney sonuçlarıyla bu çalışmadan elde edilen hesap sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada esas olarak yüzey pürüzlülüğünün farklı geometrik oran ve akış şartlarına bağlı olarak siklon performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Sonuçta pürüzlülüğün, kuramsal yaklaşımlarda belirgin olarak yer almamakla birlikte, siklon performansı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür.
In this study, general information about kinds and structures of cyclones have been given and theoretical expressions have been investigated, at this connection, theoretical studies about the performance of cyclones is examined. The results of different experiments and calculation results of the study are compared The effects of surface roughness to the performance of cyclones related to different geometrical rates and flow conditions are examined experimentally. As a result, it is seen that roughness has an important effect on the performance of cyclones, even it does not occupy a place in theory.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7779
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139887.pdf
  Until 2099-12-31
7.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons