Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7776
Title: Soya yağında oksidasyonu kolaylaştıran ve geciktiren maddelerin tayini
Other Titles: Determination of substances that facilitate and delay oxidation in soybean oil
Authors: Arat, N. Şule
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Keywords: Soya yağı
Soybean oil
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arat, N.Ş. (1989). Soya yağında oksidasyonu kolaylaştıran ve geciktiren maddelerin tayini. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada doymamış yağ asitleri bileşimi yüksek olması sebebiyle insanlar için önemli besin maddesi olan soya yağının, yapısındaki çift bağların çok kolay oksitlenmeleri sonucunda bozulmasının hızlandığı görülmüştür. Soya yağında doğal olarak bulunan tokoferolun tayini yapılarak oksidasyonu hızlandırıcı çeşitli faktörler altında bile oksidasyonu geciktirerek antioksidan özelliği gösterdiği saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli sebeplerle yağ bileşimine giren bakır ve demir gibi ağır metallerin tayinleri yapılmış ve yağların oksidasyonunu arttırıcı etkileri gösterilmiştir. Özellikle ağır metallerin prooksidan etkisini azaltmak için yağa ilave edilen sitrik asitin sinerjist etkisi doğrulanmıştır.
In this study it is observed that the decomposition of soy been oil which is an important nutrient for people due to its high composition of unsaturated fatty acids, has been accelerated as a result of very easy oxidation of the double bonds which it contains. In has been determined that tocopherol found naturally in soy been oil has the property of antioxidation by retarding the oxidation even under various factors accelerating the oxidation. At the same time heavy metals such as cupper and iron have been determined, and their effects on the increase of oil oxidation have been pointed out especially the synergist effect of sitric acid added to the oil to decrease the prooxidant effect of the heavy metals has been confirmed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7776
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006607.pdf
  Until 2099-12-31
2.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons