Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7768
Başlık: Yenilikçi yaratıcı problem çözme tekniğinin montaj için tasarım alanına uygulanması
Diğer Başlıklar: Application of the theory of inventive problem solving to design for assembly
Yazarlar: Çakır, Cemal
Parlakoğlu, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Montaj için tasarım
Yenilikçi yaratıcı problem çözme
DFA
TRIZ
Design for assembly
Theory of inventive problem solving
Yayın Tarihi: 6-Eki-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Parlakoğlu, F. (2004). Yenilikçi yaratıcı problem çözme tekniğinin montaj için tasarım alanına uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez kapsamında, üretimin en önemli aşamalarından biri olan montaj işlemlerinin iyileştirilmelerinde kullanılan Montaj İçin Tasarım yöntemine Yenilikçi Yaratıcı Problem Çözme Tekniğinin entegrasyonu çalışması yapılmıştır. Montajda kullanılan parçaların montaja olan uygunluklarının daha tasarım evresinde iyileştirilmesini sağlayan DFA yöntemi ile problemlerin daha ortaya çıkmadan çözülmesini amaçlayan TRIZ yönteminin bir arada kullanılması montajda karşılaşılabilecek olumsuzlukların daha ortaya çıkmadan çözülmesini ve tasarımın bu çözümler doğrultusunda yapılmasını sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar ile montaj operasyonunun en sık kullanılan 27 değişkeni belirlenmiştir. Belirlenen bu değişkenlerin birbirleriyle çeliştikleri durumlar ortaya çıkarılmış ve bu çelişkilerin nasıl çözümleneceğinin belirlenmesinde DFA yönteminin prensipleri kullanılmıştır. DFA yönteminin, TRIZ'e entegrasyonu sonucunda elde edilen bulguların sistematik ve kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için matris formatında ifade edilmiştir. Bu matris kullanılarak, yapılacak bir montajda kullanılacak parçanın daha tasarımı yapılmadan sahip olabileceği potansiyel olumsuzluklar giderilebilir ve tasarım bu parametrelere göre gerçekleştirilebilir. Maliyetlerin giderek en aza indirilmeye çalışıldığı günümüz endüstrisinde, yapılan çalışmada elde edilen öngörüler sayesinde montaj maliyetlerinde önemli kazanımlar sağlanabilecektir.
In this study, the possible integration of the theory of inventive problem solving (TRIZ) methodology to the area of Design for Assembly was investigated. By the help of contradiction matrix used by TRIZ techniques, it would be possible to solve the design for assembly problems using the contradictions between assembly variables. After the investigations and surveys 27 different assembly variables were determined and the contradiction matrix was formed. This matrix would be a very useful tool to solve the contradictions between the variables and to find out the solutions for DFA problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7768
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154114.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.9 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons