Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7767
Title: Örme kumaşlarda boyutsal değişimlerin konfeksiyon işlemleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of dimensional changes of knitted fabrics on ready made clothes
Authors: Meriç, Binnaz
Demirhan, Feriha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Örme kumaş
Kumaşlarda boyutsal değişim
Kumaş çekmeleri
Modelde ölçü toleransları
Kalıp payları
Knitted fabric
Dimensional change of the fabrics
Shrinkage of the fabric
Measurement tolerances
Seam allowences
Issue Date: 22-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirhan, F. (2004). Örme kumaşlarda boyutsal değişimlerin konfeksiyon işlemleri üzerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Örme kumaşlardan üretilmiş konfeksiyon ürünlerinde kumaş, malzeme ve dikim özelliklerinin yanında ölçülerinin de istenen toleranslar içinde olması ve yıkama sonrası da belli toleranslar içinde kalması beklenmektedir. Giysiye ait dikim özelliklerinin tam olarak belirlenmesi kalıba verilecek dikiş payları için önemlidir, ancak ölçüler için bu tek başına yeterli değildir. Giysinin üretiminde kullanılacak kumaşın fiziksel özelliklerinin ayrıntılı olarak bilinmesi ve kumaşlardaki boyutsal değişimin belli standartlarda olması gerekmektedir. Bu araştırmada değişik kumaşların yıkama sonrası boyutsal değişimleri incelenmiş, bunlardan üretilmiş giysilerdeki yıkama ve ütü sonrası boyutsal değişimler karşılaştırılıp, sonuçlar değerlencunlmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda model ve dikiş özelliklerine bağlı olmakla birlikte giysilerdeki boyutsal değişimlerin kumaştakinden daha az olduğu görülmüştür.
For the ready-made clothes, which are produced from the knitted fabrics, the most important thing is the measurements which should remain within the tolerances after washing, as well as the quality of the fabric, accessories and workmanship. To know the sewing details is necessary to indicate the seam allowances but of course it is not enough on its own. We also need to know the foil physical identification and the dimensional change of the fabric. The dimensional change should be standartized before cutting. In this study; the dimensional change of the various fabrics have been studied. Garments which have been sewn from these fabrics have been compared to each other after washing and pressing. The results have been assesed regarding the measurement wise. As a consequence, depending on the style and the stitching details, the dimensional change of the garment is less than the fabric.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7767
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154111.pdf
  Until 2099-12-31
8.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons