Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7765
Başlık: Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dinler
Diğer Başlıklar: Religions mentioned in the Quran
Yazarlar: Tümer, Günay
Hayıt, Halil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Hristiyanlık
Christianity
Sabiilik
Mandaeism
Yahudilik
Judaism
İslamiyet
Islam
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Hayıt, H. (1991). Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dinler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7765
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
016391.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.62 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons