Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7756
Title: İki boyutlu ısı iletiminin modellenmesi
Other Titles: Modelling of two dimension conduction heat transfer
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Kuruçırak, Ercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Isı iletimi
Heat conduction
Issue Date: 26-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuruçırak, E. (2004). İki boyutlu ısı iletiminin modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünya nüfusunun gün geçtikçe artması, gelişen teknoloji ile birlikte toplumların enerji ihtiyaçlarını da arttırmıştır. Bu artış karşında enerji kaynaklarının kısıtlı olması, enerji tasarrufunun önemini her geçen gün biraz daha çoğaltmaktadır. Bu yüzden yalıtım, enerjinin en az kayıpla kullanılması için çok önemlidir. Yalıtım ısı, rüzgar, ses, nem, yangın gibi bir çok enerji sekinde uygulanabilir. Canlıların tüm faaliyetlerinde ısı geçişinin olması nedeniyle ısı yalıtımının önemi daha büyüktür. Isı yalıtımı, canlıların yaşadığı mahallerin yapı malzemelerinde kullanılabileceği gibi, arazi ortamında yaşaması gereken insanlann( askerler) vücut ısılarını koruyabilmesi için giyecekleri veya örtünebilecekleri kıyafetlerde de kullanılabilir. Isı yalıtımında malzemelerin ısı iletim katsayıları çok büyük önem teşkil eder.Isı iletim katsayısı düştükçe, malzemelerden iletimle olacak ısı geçişi de düşecektir ve yalıtım artacaktır. Bu yüzden bir çok özel kuruluş üretmiş olduğu malzemenin ısı iletim katsayısını ölçmek gereksimi duymaktadır. Bu çalışmada, tekstil sektöründe özel yalıtım malzemelerinden üretilmiş kumaşların ısı iletim katsayısının hesaplanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik standartlara uygun iki numuneli plaka yöntemi ile hazırlanmış bir deney düzeneği kullanılmış ve aynı zamanda ısı iletim katsayısı ölçülecek numune Ansys'de modellenerek analiz edilmiştir. Elde edilen değerler gerçek değerlerle karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.
With rapidly increasing in world population and developing technology demand of energy of community is ever increasing. Since the energy source is to be limited energy saving will be important. In this case, insulation is very important for energy saving. Insulation is applied in a lot of different way such as heat, wind, humidty, wire and etc. Due to the fact that heat transfer occurs in all actions of alives, heat insulation is more important. Heat insulation is used in enviroment of the occupants, wearings and etc. Conducter heat transfer coefficients of the heat insulation materials have vital importantence. Measurement of the heat insulation metarials coefficients are requirement in some private industries. In this study, special heat insulation materials of textile were calculated. For this aim, experimental study of double plate method is used and analyzed in ANSYS. The values of these analyses were compered with the realistic results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7756
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154112.pdf
  Until 2099-12-31
5.5 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons