Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7755
Title: Çığ fotodiyodun kalorimetrede kullanımı
Other Titles: Avalanche photodiode use in calorimeter
Authors: Tapan, İlhan
Helvacı, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Çığ fotodiyot (APD)
Elektromagnetik kalorimetre
Sinyal oluşum mekanizması
Benzetişim
Monte Carlo tekniğ
Avalanche photodiode (APD)
Electromagnetic calorimeter
Signal generation mechanism
Simulation
Monte Carlo technique
Issue Date: 23-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Helvacı, F. (2004). Çığ fotodiyodun kalorimetrede kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, LHC de kurulmakta olan CMS detektörünün elektromagnetik kalorimetre ünitesinde PbW04 kristalinden yayınlanan fotonlann deteksiyonunda kullanılmak amacı ile Hamamatsu Photonics tarafından üretilen S8148 APD yapısı incelenmiştir. Monte Carlo tekniği kullanılarak fortran programlama dilinde hazırlanan benzetişim programı vasıtası ile, p+-n-n -n+ tipi silikon tabakalardan oluşmuş çığ fotodiyota gönderilen 350 nm-1000 nm arasında dalgaboyuna sahip fotonlar için deteksiyon verimi, çığ kazancı, sinyal büyüklükleri ve bunların dalgalanmaları elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayanılarak, S8148 APD yapısının CMS elektromagnetik kalorimetre ünitesine uygunluğu tartışılmıştır.
In this study we have investigated an APD structure, S8148 produced by Hamamatsu Photonics, for the readout device of PbW04 crystals in the CMS electromagnetic calorimeter at LHC. A Monte Carlo simulation code has been performed in order to investigate photon detection efficiency, avalanche gain, signal values and their fluctuations of the p+-n-ri*-n+ type silicon APD detector geometry as a function of the incident photons wavelength in the region from 350 nm to 1000 nm. According to the obtained results, the usefulness of the S8148 APD structure for CMS electromagnetic calorimeter have been discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7755
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154105.pdf5.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons