Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7754
Başlık: Bursa Ovası batı kesimi aluviyal topraklarının ağır metal içeriklerinin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: The determination of heavy metals in the contents of alluvial soils in western side of the Bursa Plain
Yazarlar: Aydınalp, Cumhur
Arslan, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bursa Ovası
Aluviyal topraklar
Ağır metaller
Bursa Plain
Alluvial Soils
Heavy metals
Yayın Tarihi: 16-Tem-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arslan, Y. (2004). Bursa Ovası batı kesimi aluviyal topraklarının ağır metal içeriklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bursa Ovasının Batı kesimindeki Aluviyal topraklarda yürütülen bu çalışmada, toprakların iz element ve ağır metal (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb) miktarlarının mevcut durumları araştırılmış ve topraklatın kirlilik durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, toprak örnekleri 20 farklı yerden 0-20 cm, 20-40 cm olmak üzere iki farklı derinlikten ve sebze üretiminin yapıldığı bahçelerden alınmıştır. Toprak örneklerinin toplam ve DTPA ile ekstrakte edilebilen Fe, Mn, Zu, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb ile bazı önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Elde edilen veriler, incelenen yöre topraklarının ağır metal yönünden kirletilmediğini göstermektedir.
In this research, the present status of trace and heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb) of alluvial soils and their pollution status were determinated in western side of the Bursa plain. Twenty soil samples were collected from vegetable fields at 0-20 to 20-40 cm depth for this purpose. Soil samples were analyzed for total and DTPA extractable Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb with some important physical and chemical properties. The obtained results were indicated that heavy metal pollution did not show in the investigated area soils.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7754
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154109.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.33 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons