Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7754
Title: Bursa Ovası batı kesimi aluviyal topraklarının ağır metal içeriklerinin belirlenmesi
Other Titles: The determination of heavy metals in the contents of alluvial soils in western side of the Bursa Plain
Authors: Aydınalp, Cumhur
Arslan, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa Ovası
Aluviyal topraklar
Ağır metaller
Bursa Plain
Alluvial Soils
Heavy metals
Issue Date: 16-Jul-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, Y. (2004). Bursa Ovası batı kesimi aluviyal topraklarının ağır metal içeriklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa Ovasının Batı kesimindeki Aluviyal topraklarda yürütülen bu çalışmada, toprakların iz element ve ağır metal (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb) miktarlarının mevcut durumları araştırılmış ve topraklatın kirlilik durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, toprak örnekleri 20 farklı yerden 0-20 cm, 20-40 cm olmak üzere iki farklı derinlikten ve sebze üretiminin yapıldığı bahçelerden alınmıştır. Toprak örneklerinin toplam ve DTPA ile ekstrakte edilebilen Fe, Mn, Zu, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb ile bazı önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Elde edilen veriler, incelenen yöre topraklarının ağır metal yönünden kirletilmediğini göstermektedir.
In this research, the present status of trace and heavy metals (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb) of alluvial soils and their pollution status were determinated in western side of the Bursa plain. Twenty soil samples were collected from vegetable fields at 0-20 to 20-40 cm depth for this purpose. Soil samples were analyzed for total and DTPA extractable Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Co, Cr, Ni, Pb with some important physical and chemical properties. The obtained results were indicated that heavy metal pollution did not show in the investigated area soils.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7754
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154109.pdf
  Until 2099-12-31
2.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons