Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7753
Title: Textbook evaluation in foreign language teaching : Spot on, grade 8 from students' and teachers' perspectives
Other Titles: Yabancı dil öğretiminde ders kitabı değerlendirmesi: Spot on, grade 8 öğretmen ve öğrenci görüşleri
Authors: Karatepe, Çiğdem
Özeş, Deniz
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Ders kitabı değerlendirmesi
Textbook evaluation
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özeş, D. (2012). Textbook evaluation in foreign language teaching : Spot on, grade 8 from students' and teachers' perspectives. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ders kitabı kullanımı, Türkiye' de yabancı dil öğretiminin önemli bir unsuru ve tamamlayıcısıdır. Pek çok devlet okulunda çalışan öğretmen, bu kitapları dil eğitiminde temel araç olarak görmektedir. Dolayısıyla, uygun kitabın seçimi giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışma, ders kitabı kullanma eğilimi göz önünde bulundurularak, Türkiye' deki devlet okullarında okutulan Spot On 8 adlı ders kitabının taslağı ve planı, aktiviteleri, becerileri, kitabın dili, konu ve içeriği, dilbilgisi ve kelime bilgisi ve genel görüş açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Bu araştırma, 95 ingilizce öğretmeni ve 100 sekizinci sınıf öğrencisi olmak üzere, 195 katılımcıyla yürütülmüştür. Çalışmada, Spot On 8 ders kitabı ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerini almak için iki veri toplama aracı kullanılmıştır; Öğretmen ve öğrenci anketi. Anketler, Likert-tipi ölçeklidir. Elde edilen veriler, öğretmen katılımcıların kullandıkları ders kitabına karşı daha olumsuz görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, öğrenci katılımcılar, daha olumlu ve tarafsız görüşe sahip görünmektedir. Anket sonuçları, öğretmen ve öğrenci katılımcıların pek çok noktada ayrı düştüklerini ve öğrenci katılımcıların çoğu maddeyle ilgili emin olmadıklarını göstermektedir. Dolayısıyla, araştırmanın sonuçları bütün olarak incelendiğinde, söz konusu ders kitabı eksiklikleriyle ortaya çıkmış olup, gönülden tavsiye edilmemektedir.
Textbook use is an important factor and constituent of English Language teaching instruction in Turkey. In a great number of state schools, teachers tend to view these books as their main tools for the language teaching. Selecting suitable textbooks thus becomes more and more important. Taking this tendency into consideration, this study makes an attempt to evaluate an English textbook, Spot On 8, used in state primary schools in Turkey, with respect to general criterion in terms of layout and physical makeup, activities, skills, language type, subject and content, vocabulary and structure and general opinions.The study was conducted with a total of 195 participants, of whom were 95 English teachers and 100 eighth grade students. In order to gather data about students and teachers attitudes on Spot On 8, two data collection instruments were used in this study: A teacher questionnaire and a student questionnaire. The questionnaires were consisted of Likert-scale items.The findings suggest that the teacher participants have more negative attitudes towards the textbook they have been using. However, student participants seem to be more positive and neutral to the textbook they use. The questionnaire results show that teacher and student participants fall a part in most of the points and that student participants seem to be not sure about most of the items. Consequently, the results of the research seem to indicate that the textbook stands out with its shortcomings more on the whole and it cannot be wholeheartedly recommended
URI: http://hdl.handle.net/11452/7753
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328657.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons