Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7752
Title: Doğrusal olmayan biyomedikal sinyallerin lokal dinamik yöntemle modellenmesi
Other Titles: Modelling nonlinear biomedical signals with dinamic method
Authors: Koçal, Osman H.
Hatıloğlu, Güçlü
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı
Keywords: Elektrik ve elektronik mühendisliği
Electrical and electronics engineering
Issue Date: 6-Apr-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hatıloğlu, G. (2004). Doğrusal olmayan biyomedikal sinyallerin lokal dinamik yöntemle modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, dinamik modeîleme yöntemleri incelenmiştir. Daha sonra, gerçek zamanda, EEG ve EKG sinyalleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümünden ve internette ilgili veri bankalarından toplanmıştır. Sinyaller üzerinde modeller yapılabilmesi için SOM (kendini organize eden haritalama) algoritmasının yazılım çalışmaları yapılmıştır. Amaç, EEG sinyallerinin ilgili model kullanılarak modellenmesidir. Tasarlanan algoritma kullanılarak bu biyomedikal sinyaller modellenmiştir.
In this study, dynamic modelling methods were investigated. After, in real time, EEG signals were collected from Physiology Department of Medical Faculty of Uludağ University and data banks on internet. Writing studies about SOM (self organizing mapping) algorithm were made for building models on signals. Goal was that modelling EEG signals using proposed model. This biomedical signals were modelled using proposed algorithm.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7752
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154095.pdf
  Until 2099-12-31
3.99 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons