Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7749
Title: Panik bozukluğun farmakoterapisinde temel panik kognisyonlarındaki değişiklik
Other Titles: Change in cognitions with pharmacotherapy of panic disorder
Authors: Kırlı, Selçuk
Hafızoğlu, Şengül
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Panik bozukluk
Kognitif değişim
Metakognitif değişim
Panic disorder
Cognitive change
Metacognitive change
Issue Date: 26-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hafızoğlu, Ş. (2014). Panik bozukluğun farmakoterapisinde temel panik kognisyonlarındaki değişiklik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Panik bozukluk, ani ve yoğun anksiyeteye, fizyolojik belirtilerin ve kognitif faktörlerin eşlik ettiği panik ataklarla seyreden ciddi bir rahatsızlıktır . Panik bozukluk hastalarının tehlike, felaket, zihinsel ve bedensel felakete dair bilişlerinin olduğu ve bu bilişlerin panik bozukluğu hastalarını diğer hastalardan ve normallerden ayırdığı söylenebilir. Panik bozukluk hastalarında sağlıklılara kıyasla işlevsiz metakognisyonlar daha fazla bulunmaktadır. Uludağ üniversitesi tıp fakültesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastalardan çalışmaya katılmaya gönüllü olanlar çalışmaya alınmıştır. Hastaların panik bozukluğu, farmakoterapisi poliklinikte düzenlendiğinde, bir ay ve iki ay sonra yapılan kontrollerde, panik bozukluğun şiddeti, bedensel belirtiler, kaçma ve kaçınma davranışları, kognitif ve metakognitif düzeyde değişim ölçekler aracılığıyla değerlndirilmiştir. Çalışmamız ilaç kullanılan kesitte, herhangi bir kognitif müdahale olmaksızın, beden duyumları, panik bozukluğun şiddeti, kaçma ve kaçınma davranışları, kognitif ve metakognitif düzeyde anlamlı düzeyde değişim gözlenmiştir.
Panic disorder is a serious disorder characterised by panic attacks in which anxiety is accompanied by cognitive factors and physiological reactions .Panic disorder patients have cognitions about cognitive, physiological catastrophes that distinguish them from people without panic disorder. Panic disorder patients have dysfunctional metacognitions compared to healthy people. Study sample consisted of those volunteering to participate among patients appliying to Uludag University Psychiatry Department.Ppanic disorder severity,body sensations, avoidance and escape behaviours,kognitif and metacognitive change was assessed through assesment tools. Instruments were administered the same day pharmacotherapy was prescribed and treatment began , one month after the treatment began and after second month when they came for regular check-up. Study results show that, without any cognitive intervention, body sensations, panic disorder severity, avoidance and escape behaviours, cognitions and metacognitions showed significant change during three assesment periods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7749
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352997.pdf4.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons