Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7744
Title: İletişim ve propaganda teknikleri açısından dini gruplar
Other Titles: Communication and propaganda techniques of religious groups
Authors: Bilgin, Vejdi
Yakışır, Gizem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dini gruplar
Religious groups
İletişim
Kitle iletişimi
Propaganda
Medya
Communication
Media
Mass communication
Issue Date: 11-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yakışır, G. (2019). İletişim ve propaganda teknikleri açısından dini gruplar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, günümüzde varlığını sürdüren dört dini grubun kurumsal faaliyetlerini ve iletişim araçlarını kullanarak hedef kitlelerine ulaştırdıkları mesajlarının sosyolojik bir analizini yapmaktır. Birinci bölümde Antik Yunan’dan günümüze gelinceye kadar kullanılmış iletişim türleri, propagandanın tarihsel gelişimi ve propaganda teknikleri hakkında kuramsal bilgiler verilmiştir. Daha sonra faydalanılan iletişim araçlarının propagandadaki kullanımı, insanlar üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra medya alanında gerçekleşen gelişmeler sonucunda kamusal alanda gözlenen değişimler ortaya konulmuştur. İkinci bölümde Menzil Cemaati, Erenköy Cemaati, Yeni Asya grubu ve Süleymancılık’ın basım-yayın, medya, eğitim, sağlık, turizm, inşaat, dernek, vakıf gibi pek çok farklı alanda kurumsallaşmaları sonucunda, kuruldukları günden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetler ve bu faaliyetler ile aktardıkları mesajlar değişen toplumsal yapı ile birlikte analiz edilmiştir.
The aim of this study is to make a sociological analysis of the messages conveyed to the target masses by using the corporate activities and communication tools of four religious groups which are still in existence today. In the first chapter, theoretical information about the types of communication, the historical development of propaganda and the propaganda techniques have been given. Then, the effects of the communication tools used in propaganda and their effects on people were tried to be put forward. In addition, changes in the public sphere have been introduced as a result of developments in the media. In the second chapter, the activities of Menzil Group, Erenköy Group, New Asia Group and Suleymanism, as a result of their institutionalization in many different fields such as publishing, media, education, health, tourism, construction, association, foundation, etc. and the messages they transmitted through these activities were analyzed together with the changing social structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7744
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gizem_yakışır_tez.pdf3.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons