Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7741
Title: Buji ateşlemeli bir doğalgaz motorunun performans optimizasyonu
Other Titles: Performance optimization of spark ignition a natural gas engine
Authors: Sürmen, Ali
Erkuş, Barış
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Doğalgaz
Ateşleme sistemleri
Ateşleme zamanlaması
PC tabanlı otomasyon
Natural gas
Ignition systems
Ignition timing
PC based automation
Issue Date: 31-Dec-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkuş, B. (2003). Buji ateşlemeli bir doğalgaz motorunun performans optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Buji Ateşlemeli Bir Doğalgaz Motorunun Performans Optimizasyonu. Bu çalışmada benzin ile çalışan buji ateşlemeli bir motorun gaz yakıtlı hale getirilmesinde, çalışma şartlarının optimize edilmesi için kullanılabilecek pc tabanlı bir sistemin yazılım ve donanım olarak gerçeklenmesi hedeflenmiştir. Kullanılacak gaz yakıtı ile ilgili parametreler söz konusu olduğunda, ileriye yönelik temiz ve yaygın motor yakıtı olacağı düşünülen doğalgaz esas olarak alınmıştır. Programla dili olarak Turbo C kullanılmış olup yazılım ile donanım birbirini tamamlar tarzda sunulmuştur. Donanım kısmı ise dört parça olarak ele alınmış, her parçanın görevleri, devre şemaları ve sistemin çalışmasının anlaşılabilmesi için gerekli bilgiler yine detay verilerek anlatılmıştır.
In this study we aimed t o built up a pc based system, both as software and hardware, suitable for using optimization of operational parameters of a gasoline engine while c onverted t o gas-powered engine. W hen fuel p roperties n eeded p roperties o f a relatively clean p rospect, n atural g as ( NG), h ave b een c onsidered. T urbo C h as b een used as program language. For a better understanding of the system software and hardware forms have supported each other. The hardware of the system has been explained as four different parts. Basic functions, circuit diagrams of the hardware parts and necessary information to understand functioning of the system have been given in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7741
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139881.pdf
  Until 2099-12-31
2.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons