Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7740
Title: Kafesli kümes sistemlerinin tasarımı üzerine bir inceleme
Other Titles: A review on the design of latticed poultry systems
Authors: Arıcı, İsmet
Başural, Sezai
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kültürteknik Anabilim Dalı.
Keywords: Hayvancılık
Kümes sistemleri
Tavuklar
Animal husbandry
Poultry housing systems
Chickens
Issue Date: 15-Jun-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başural, S. (1989). Kafesli kümes sistemlerinin tasarımı üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışma, Ankara ili iklim koşullarında yumurta üretimime yönelik kafesli kümes sistemlerinde dikkate alınması gerekli özelliklerin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Projelemede gerekli veriler Ankara ili iklim değerleri olup, fizibilite ve projenin ekonaomik değerlendirmesinde kullanılan değerler yapılan, piyasa araştırması sonucunda elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir 1. İşletme ve kümes yerinin seçimi iş randımanını ve yapının verimini aksatmayacak şekilde yapılmalıdır. 2. Kafes tavukçuluğu yapılacak kümesin boyutları üretim kapasitesine, kafeslerin tipine, bayutuna ve kümes içerisindeki yerleşim şekline bağlıdır. 3. İş gücünden tasarruf sağlamak amacıyla tam otomatik kafesler seçilip, boyutları (37,5-50) x 45 x 45 olan kafeslerse 5 adet tavuk barındırılmalıdır. Ayrıca barındırılan tavuk sayısının en fazla oIduğu dikey tip kafesler seçilmeli ve kümes alanından en iyi şekilde yararlanılabilmesi için kafesler kümes boyunca yerleştirilmelidir. Kafesler arasındaki servis yolu 90 cm'den az yapılmamalı ve kafeslerin sonunda en az 1,50 m'lik bir boşluk bırakılmalıdır. Isı ve »em dengesi açısından en uygun kümes genişliği 8-12 m arasındadır. 4. Kümeslerde temel genişliği zeminin durumuna ve kullanılacak yapı malzemesine göre, derinliği ise bölgenin dan derinliğine göre ayarlanmalıdır. Ankara ili için temel genişliği 50 cm, derinliği ise 100 cm alınması yeterli olup, sömel yapılması yapının yüklere karşı direncini artıracaktır. Kümes tabanı kolay temizlenebilmesi ve tavukların sağlığı gözönünde bulundurularak beton yapılmalıdır. 5. Ankara ili koşullarında yapılacak olan büyütme kümesinin duvarlarda ısı nem dengesinin sağlanabilmesi amacıyla, duvarlarda ısı iletim katsayısı düşük olan yutong tuğlanın kullanılması ve ayrıca yapılan ısı ve nem dengesi hesapları sanucuna göre yalıtımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Büyütme kümesinde barınacak civcivlerin çevre istekleri farklı olduğundan kümes hacmi azaltılmalıdır. Bu nedenle yumurta kümesinin duvar yüksekliği 2,70 m, büyütme kümesinin duvar yüksekliği ise 2,40 m alınmıştır. 6. Isı gereksiniminim fazla olması nedeniyle büyütme kümesinde tavan yapımına gidilmiş, yalıtım ise tavanda gerçekleştirilmiştir. Yumurta kümesinde çatıda yapılacak yalıtım yeterli olmaktadır. Ekonomik olması açısından çelik çatı sistemi seçilmelidir. 7. Büyütme kümesinde pencere alanı taban alanının 1/20' si, yumurta kümesinde ise 1/12. si alınması yeterlidir. 8. Kapıların ahşaptan yapılması öngörülmüş olup, genişliği 100 cm, yüksekliği ise 200 cm alınmıştır. Büyütme kümesinin servis kapısı 2,10 x 2,40 m boyutlarında yapılması yeterli almaktadır. 9. Kafesli kümes sistemlerinde doğal havalandırmamın yanın da mutlaka yapay havalandırma sisteminin de bulunması gerekmektedir. Yapay havalandırma sistemimin en uygunu emici sistem olup, fan kapasitesi yapılan hesaplar sonucunda belirlenmiş, kümesin uzun ekseni boyunca eşit aralıklarla dağıtılmıştır. 10. Aydınlatma proğramı bölgenin normal gün uzunluğu dikkate alınarak yapılmış, ışık süresinin başlangıçtan yumurta verimine kadar periyodik olarak azaltılması öngörülmüştür. Aydınlatmada kullanılacak ampuller değişik yüksekliklerde asılıp, tüm kümes içerisine dağıtılması gerekir. 11. Kümes içi mekanizasyon, kapasitenin büyük elması nedeniyle olanaklar ölçüsünde otomatik yapılması öngörülmüştür. Yemleme ve sulama sistemlerinde hayvanların yaşları gözönünde tutulmalıdır. Gübre temizliği tam otomatik olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 12. İşletmenin ekonomik durumunu ortaya koymak amacıyla, piyasa araştırması sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, projenin ekonomik değerlendirilmesinin yapılması daha yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Bu amaçla ekonomik değerlendirmede ele alınması gerekli faktörler belirlenmiştir.
The conditions which should be taken in te account in the project of the caged coop systems in order to obtain eggs according to the conditions of Ankara were examined in this study. In this study, optimum coop style and dimension are chosen and the dimensions of the coops are determined. In addition; the convenient insulation of the elements of the coop formation is realised in accordance with the calculations of the balance between the heat and daupness. The total capacity of the fans to be used so as to ventilate the coops is determined according to the air need of the poultry . Furthermore, th e project is researced in regard to the economy and the break -even -point, profita­bility and the unit cost of the plan are taken in to account. Accoding to the outcomes; For the caged coop systems, the vertical type cages of 5 chickens, in the dimensions of (37,5 - 50) x 45 x 45 is the best. The width of the coop should be between 8 and 12 metres, and the length should be arranged according to the production capacity. In these caged coops, only the isolation on the roof will be sufficient, besides in addition to natural illumination and airing, artificial illumination and airing will cause a rise in amount, in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7740
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006603.pdf
  Until 2099-12-31
4.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons