Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7734
Title: How do students' diaries enhance preservice English language teachers' reflectivity in practice?
Other Titles: Günlük tutmak İngilizce öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının yansıtıcı öğretime ilişkin uygulamalarını nasıl geliştirir?
Authors: Karatepe, Çiğdem
Cingöz, Selen
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Yansıtıcı öğretim
Günlük tutmak
Reflective teaching
Diary keeping
Issue Date: 23-Oct-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cingöz, S. (2012). How do students' diaries enhance preservice English language teachers' reflectivity in practice?. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma uygulama dersinde günlük tutmanın öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmelerini ne seviyede geliştirdiğini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma örneklemi Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı'nda lisans eğitimi alan 15 öğretmen adayıdır. Araştırma 2010-2011 güz döneminde 8 haftalık bir dönemi kapsamaktadır.Öğretmen adaylarının yansıtıcı günlük yazıları ve birebir görüşmeler bu çalışmanın veri toplama yöntemini oluşturmaktadır. Katılımcıların günlük yazıları çalışma boyunca kaydedilmiştir. İngilizce Eğitimi bölümündeki aday öğretmenlerin günlüklerindeki tekrarlanan örüntüler yansıtıcı düşünmelerini belirlemede ölçek olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmelerindeki değişimi tespit etmek için katılımcıların araştırmanın başındaki ve sonundaki günlük yazıları karşılaştırılmıştır.Araştırmanın sonuçları: (1) öğretmen adaylarının günlük yazılarında çoğunlukla saptadıkları sorunları, gözlemledikleri derslerin ve kendi mikro-öğretim yaptıkları derslerin olumlu ve olumsuz değerlendirmelerini ve kendi kişisel eğitim kuramlarını tartıştıklarını (2) adayların yansıtıcı düşünme açısından birbirlerine göre farklı ölçülerde yansıtıcı olduğunu (3) belirlenen kategorilerde yansıtıcı düşünme açısından bireysel faklılıklar olmasına rağmen araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamının günlük yazılarında bir ölçüye kadar yansıtıcı olduğunu (4) birebir görüşmeler günlüklerin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmesine izin vererek ve teori ile pratik arasında ilişki kurarak onların öğretmen olarak güçlü ve zayıf yönleri hakkında düşünmelerine yardım ettiğini göstermiştir.
The study aimed to examine to what extend student teachers (STs) in practicum would benefit from reflection through diary keeping. 15 pre-service English language teachers enrolled in the undergraduate program of English Teaching Education in the Department of Foreign Language Education at Uludag University participated in the study which comprised a 8-week time span in the 2010-2011 fall term.Data for this study came from: (a) diary entries and (b) interviews. Data collection consisted of records of participants diary entries throughout the study. Recurring patterns in pre-service English language teachers diary entries were used as a measure of their reflectivity. Earlier and later diary entries were compared to check evidence of change in the level of the pre-service teachers reflective thinking.Results indicated that: (1) the most frequent topics belong to the evaluation of teaching. Participants reflected more frequently about the positive or negative evaluation of the lessons they observed and their own microteachings, their personal theories of teaching, (2) participants were found to be engaged in different levels of critical reflection. (3) they were reflective in their diary entries, to a certain extent, although there were individual differences in the degree of reflectivity in the identified categories. (4) in one-to-one interviews, the student teachers stated that diaries allowed them to be reflective and to make connections between theory and practice, which helped them to think about their strengths and weaknesses as teachers
URI: http://hdl.handle.net/11452/7734
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328656.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons