Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7722
Title: Karım Zaimović "Tajna Džema Od Malına" adlı öykü kitabında deyimler
Other Titles: Idioms in Karim Zaimović's "Tajna Džema Od Malina" book of short stories
Authors: Üstünova, Kerime
Causevic, Amra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Dili Bilim Dalı.
Keywords: Deyimler
Karim Zaimović
Metin tahlili
Derlem
Phrasemes
Analysis of text
Corpus
Issue Date: 25-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Causevic, A. (2015). Karım Zaimović "Tajna Džema Od Malına" adlı öykü kitabında deyimler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Çek, Slovak, Hırvat ve kısmen Türk deyimbiliminin akademik çalışmalarına göre deyimin tanımı ve deyimin sınıflandırması sunulmaya çalışılmıştır. Sunulmuş tanım, seçilmiş metinlerin tahlilinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Çalışmanın ana bölümünde Boşnakçadan Türkçeye çevirlimiş ve Karim Zaimović tarafından yazılmış metinler üzerinde tahil yapılmıştır. Deyimler orijinal metinlerden seçildikten ve sınıflandırıldıktan sonra deyimler sözlüklerine ve Hırvat Milli Derlem'e başvurarak incelenmiştir. Yazarın deyimleri kullanış biçimini ve deyimler hazinesini izlemek tahlilin amacıdır. Bazı deyimlerin sürekli tekrarlandığı tespit edilmiştir. Üstelik yazarın, metinlerin dokunaklılığını arttırmak amacıyla deyimleri kullandığı meydana çıkarılmıştır.
The thesis outlines the definition of phraseme, it being based on expert syntheses of Czech, Slovak, Croatian and marginally Turkish phraseology, and describes the types. This description is used as a clue to work with selected texts. The main part of the thesis is devoted to analysis of Bosnian writer Karim Zaimović's texts which have been translated from Bosnian to Turkish. Idioms from the original textswere first traced, sorted and then processed and exmined using dictionaries of phraseology and National Corpus of Croatian Language. The goal of the analysis was to observe the procedures which the author uses within his phraseological fund. It was ascertained that some phraseological combination are more frequent than the others. Furthermore, it was found that author uses mainly phrasemes in order to makethe text more expressive.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7722
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427437.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons