Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7719
Title: Enerji depolama sistemlerinin modellenmesi ve optimizasyonu
Other Titles: Modelling and optimisation of energy storage systems
Authors: Avcı, Atakan
Yüksel, Numan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Faz değişim
Enerji depolama
Matematiksel model ve optimizasyon
Phase change
Energy storage
Mathematical model and optimisation
Issue Date: Dec-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yüksel, N. (2003). Enerji depolama sistemlerinin modellenmesi ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, atık ısının duyulur ve gizli ısı şeklinde depolanması incelenmiştir. Depolama ve boşaltma süresinin tahmini için bir model geliştirilmiş ve analitik çözümü verilmiştir. Modelde, toplam depolanan ısı enerjisi yalnız duyulur ısı şeklinde kabul edilmiş ve bu kabule uygun olarak ortalama değerler tanımlanmıştır. Kapsül içinde sıcaklık uniform kabul edilmiş ve gizli ısı duyulur ısı oranına bağlı olarak gizli ısı depolama sistemi için gerekli süre elde edilmiştir. Daha önce yapılmış deneysel veriler ile elde edilen kuramsal sonuçlar karşılaştırılmış ve sonuçta uyum olduğu gözlenmiştir. Ayrıca çalışma şartları altında ısı depolamanın davranışı incelenmiştir. Son olarak, bu çalışmanın özellikle akademik kullanıcılar kadar endüstriyel içinde olacağı sonucuna varılmıştır.
In this study, storing latent and sensible energy of waste heat is examined. In order to estimate the duration of charging and discharging, a mathematical model is developed and analytical solution is given. In this model, total stored heat energy is assumed as only sensible energy and mean values are defined corresponding to above assumption. Comparative in the capsule is assumed as uniform. Depending upon the rate of latent heat / sensible heat, required duration for the latent heat storage system is obtained. Theoretical results which are compared with the experimental results of several researchers are in good agreement with each other. Moreover, under the different running conditions, heat storage behaviour is examined. Finally, this study will be especially useful for industrial users as well as academic users.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7719
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139880.pdf
  Until 2099-12-31
6.44 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons