Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7716
Title: Extensive reading in foreign language learning
Other Titles: Sınıf dışı okumalarla yabancı dilde kelime öğrenimi
Authors: Öztürk, Meral
Dürer, Zeynep Selin
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Foreign language vocabulary learning
Extensive reading
Graded readers
Yabancı dilde kelime öğrenimi
Ders dışı okuma
Derecelendirilmiş kitaplar
Issue Date: 31-Jul-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dürer, Z. S. (2012). Extensive reading in foreign language learning. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı ders dışı okumaların yabancı dilde kelime öğrenimine olan katkısını araştırmaktır. Çalışma özellikle ders dışı okumalarla kelime sayısı kelime bilgisi derinliği ile kelime tanıma hızı ve doğruluğu olmak üzere üç farklı kelime bilgisi alanındaki ilişki ile gelişmeyi incelemektedir.Otuzu deney grubu ve geri kalan otuzu control grubu olmak üzere orta düzey İngilizce bilgisine sahip altmış öğrenci çalışmaya katılmıştır. İki grup da geleneksel dil derslerine devam etmiştir ve deney grubu öğrencileri ekstra müfredat aktivitesi olarak on hafta boyunca her hafta bir derecelendirilmiş kitap okumak üzere ders dışı okuma programına dahil edilmiştir. Program 2010-2011 akademik yılının ikinci döneminde uygulanmıştır. Öğrencilerin, genişlik, derinlik ile sözcük tanıma hızı ve doğruluğu açısından kelime bilgileri değerlendirilmiştir.Mevcut üç testin sonuçlarına göre, ekstra müfredat aktivitesi olarak ders dışı okuma yapan öğrencilerin yapmayan öğrencilere göre daha iyi skorlar elde ettikleri görülmüştür. Ders dışı okuma programı sonunda, öğrencilerin bildiği kelime sayısında %57, kelime tanıma hızlarında %54 ve kelime bilgisi derinliğinde ise %46 gelişme olmuştur. Üç kelime bilgisi alanında ortalama 51% oranında ilerleme ile, bu çalışma ders dışı okumaların yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin kelime öğreniminde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.
The main purpose of this study is to investigate the effects of extensive reading as a factor on foreign language vocabulary development. In particular, it tries to examine the relation between reading extensively and the progress in three different aspects of vocabulary knowledge: size, depth, word recognition speed and accuracy.60 intermediate level prep class students participated in the study. 30 students belonged to experimental group and the rest belonged to control group. Both groups attended to traditional language classes, but, as an extra-curricular activity the experimental group was involved in an extensive reading program in which they were required to read one graded reader every week for ten weeks. The programme was carried out in the second term of 2010-2011 academic year. Students vocabulary development, in terms of breadth, depth, speed and accuracy, was measured.The results of the three tests revealed that the students who did extensive reading as an extra-curricular activity scored significantly higher than those who didn't. With regard to the results of three tests, learners improved vocabulary size most (57%), then word recognition speed (54%) and vocabulary depth knowledge (46%). With an average of 51% progress in all three aspects of vocabulary knowledge, the present study shows that extensive reading has a relatively positive effect on the vocabulary development of the EFL students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7716
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328654.pdf579.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons