Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7713
Title: İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretime yönelik tutumları
Other Titles: Attitudes of English language teachers towards reflective teaching
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Korumaz, Mithat
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Yansıtıcı öğretim
İngilizce öğretimi
Yansıtma
Mesleki gelişim
Reflective teaching
English as a foreign language
Reflection
Professional development
Issue Date: 10-Jul-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korumaz, M. (2012). İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretime yönelik tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, İngilizce öğretmenlerinin yansıtıcı öğretime yönelik tutumlarını belirlemeye amacıyla nicel araştırma desenlerinden tarama modelindebetimsel bir araştırmadır.Bu çalışma Bursa büyükşehir sınırları içerisinde yer alan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve Mudanya'dan toplam 25 resmi ilköğretim ve ortaöğretim okulunda yapılmıştır. Çalışmaya toplam 106 İngilizce öğretmeni katılmıştır.Verileri toplamak amacıyla Akbari, Bahzadpoor ve Dadvand tarafından geliştirilen Yansıtıcı Öğretim ölçeği kullanılmıştır ve 106 öğretmene uygulanmıştır.Araştırma sonucunda öğretmenlerin tamamının yansıtıcı öğretime yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca Kadın öğretmenlerle erkek öğretmenlerin yansıtıcı öğretime yönelik tutularının anlamlı derecede farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Fakat araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdem yılı, çalıştıkları kurum türü, mezun oldukları fakülte türü, en son mezun oldukları program türü, sınıf mevcutları ve haftalık ders yüklerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
This research is a descriptive study as it employs quantitative research design survey type model for aiming to reveal the attitudes of teachers of English as a foreign language (EFL) towards reflective teaching practice.This study includes 25 public schools from centre districts of Bursa. 106 teachers of English placed in the study.In order to collect data, questionnaire designed by Akbari, Bahzadpoor and Dadvandwas used and administered to 106 teachers of English.The result of the study showed that attitudes of all of the teachers towards reflective teaching are generally positive. At the same time there is a significant difference between genders. But there is no significant difference between teachers according to their work of years, type of institutions, type of faculty they graduated, level of education, their classroom size and teachers workload.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7713
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328653.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons