Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7712
Title: Distimik bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu
Other Titles: Theory of mind deficit in dysthymic disorder
Authors: Sivrioğlu, Yusuf
Uslu, Meral Argun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Distimi
Akıl teorisi
Sosyal biliş
İdari işlevler
Dysthymia
Theory of mind
Social cognition
Executive functions
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uslu, M. A. (2014). Distimik bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, distimik bozukluğu olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre akıl teorisi yetilerinde bozukluk olup olmadığı ve akıl teorisi defisitinin depresyon belirtileri, bilişsel işlevler ve sosyal uyum ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya distimik bozukluğu olan 100 hasta ve 100 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Demografik veriler ve hasta öyküsü alınmış, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, İma Testi, Gözler Testi, Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği, Muhakeme Becerisi, Mantıksal Hafıza Alt Testi, Durumluluk Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Sürekli Anksiyete Değerlendirme Ölçeği ve Sayı Menzili testleri uygulanmıştır. Distimide akıl teorisi defisitinin cinsiyet, sosyal işlevsellik düzeyi ve anksiyete düzeyinden bağımsız biçimde var olduğu bulunmuştur. Akıl teorisi defisitinin distimik bozukluğu olan bireyi normallerden ayıran bir etmen olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak akıl teorisi defisitinin distiminin temel patolojisinde yer aldığı ve patolojinin varlığını diğer özelliklerinden bağımsız biçimde etkilediği düşünülmüştür.
The aim of this study is to assess the Theory of Mind deficits in the patients with Dysthymic Disorder compared to healthy controls. Hundred patients with Major Depressive Disorder and 100 healthy controls were included in the study. Hamilton rating scale for depression, Hamilton rating scale for anxiety, Beck depression inventory, Beck anxiety inventory, Reading the Mind in the Eyes Test, The Hinting Task, Social Adaptation Self-evaluation Scale, Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised, Wechsler memory scale, State-trait anxiety inventor tests were used as assessment tools. The Theory of Mind deficit in dysthymia was found to be independent from gender, level of social functioning, severity of depression and anxiety. According to our findings, we may suggest that the Theory of Mind deficit may play a defining role in the pathophysiology of dysthymic disorder independent of sociodemographic characteristics of the patient and clinical characteristics of dysthymia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7712
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352967.pdf4.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons