Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAydınlı, Yaşar-
dc.contributor.authorTaş, Enes-
dc.date.accessioned2020-02-03T11:39:39Z-
dc.date.available2020-02-03T11:39:39Z-
dc.date.issued2011-07-19-
dc.identifier.citationTaş, E. (2011). Abdüllatif el-Bağdadi'nin Kitabü'n-Nasihat adlı eseri: Tahkikli neşir ve muhteva analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7711-
dc.description.abstractBu eser, Abdüllatif el-Bağdâdî'nin tıp ve felsefe konusunda insanlara iki nasihatinden oluşmaktadır. Eserin birinci bölümünde Bağdâdî, İbn Sina'nın yöntemlerini kullanan kendi döneminin tabiplerini ve onların uygulamalarını eleştirmektedir. Bu eleştirilerde Bağdâdî'nin çıkış noktası, Hipokrat ve özellikle Galen gibi kadim filozof ve tabiplerin tedavide uyguladığı metotların terk edilmiş olmasıdır. Eserin ikinci bölümünde ise Bağdâdî felsefe hususunda İbn Sina ve takipçilerini eleştirmektedir. Bu eleştirilerin temelinde de İbn Sina ve takipçilerinin Eflatun ve Aristoteles felsefesini kendilerine göre yorumlamaları ve bu felsefenin bölümleri üzerinde kendilerine göre tasarrufta bulunmaları vardır. Çünkü Bağdâdî'ye göre felsefe Eflatun ve Aristoteles felsefesini anlamak ve öğrenmekten ibarettir.tr_TR
dc.description.abstractThis study consists two advices of Abdullatif al-Baghdadi about medicine and philosopy to human. First chapter of study, al-Baghdadi criticizes physician using Ibn Sina methods and practices in his time. The starting point of Abdullatif critic is the abandonment of Hippocrates and ancient philosophers methods especially like Galen use in treatment by physicians. The second chapter of the study Baghdadi regarding to philosophy criticizes Ibn Sina and his followers. The basis of this criticism is that Ibn Sina and his followers interpreted Platon and Aristoteles philosophy according to themselves and also they made alteration to their philosophy chapters. Because according to Baghdadi philosophy is about learning, understanding the philosophy of Platon and Aristoteles.en_US
dc.format.extentX, 132 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAbdüllatif el-Bağdâdîtr_TR
dc.subjectTıptr_TR
dc.subjectFelsefetr_TR
dc.subjectNasihattr_TR
dc.subjectEleştiritr_TR
dc.subjectAristotelestr_TR
dc.subjectEflatuntr_TR
dc.subjectHipokrattr_TR
dc.subjectGalentr_TR
dc.subjectAbdullatif al-Baghdadien_US
dc.subjectMedicineen_US
dc.subjectPhilosopyen_US
dc.subjectAdviceen_US
dc.subjectCriticen_US
dc.subjectHippocratesen_US
dc.subjectPlatonen_US
dc.titleAbdüllatif el-Bağdadi'nin Kitabü'n-Nasihat adlı eseri: Tahkikli neşir ve muhteva analizitr_TR
dc.title.alternativeOne of Abdullatif Baghdadi's book called Two Pieces of Advice: Critical prose and content analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294817.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons