Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7711
Başlık: Abdüllatif el-Bağdadi'nin Kitabü'n-Nasihat adlı eseri: Tahkikli neşir ve muhteva analizi
Diğer Başlıklar: One of Abdullatif Baghdadi's book called Two Pieces of Advice: Critical prose and content analysis
Yazarlar: Aydınlı, Yaşar
Taş, Enes
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Felsefesi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Abdüllatif el-Bağdâdî
Tıp
Felsefe
Nasihat
Eleştiri
Aristoteles
Eflatun
Hipokrat
Galen
Abdullatif al-Baghdadi
Medicine
Philosopy
Advice
Critic
Hippocrates
Platon
Yayın Tarihi: 19-Tem-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Taş, E. (2011). Abdüllatif el-Bağdadi'nin Kitabü'n-Nasihat adlı eseri: Tahkikli neşir ve muhteva analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu eser, Abdüllatif el-Bağdâdî'nin tıp ve felsefe konusunda insanlara iki nasihatinden oluşmaktadır. Eserin birinci bölümünde Bağdâdî, İbn Sina'nın yöntemlerini kullanan kendi döneminin tabiplerini ve onların uygulamalarını eleştirmektedir. Bu eleştirilerde Bağdâdî'nin çıkış noktası, Hipokrat ve özellikle Galen gibi kadim filozof ve tabiplerin tedavide uyguladığı metotların terk edilmiş olmasıdır. Eserin ikinci bölümünde ise Bağdâdî felsefe hususunda İbn Sina ve takipçilerini eleştirmektedir. Bu eleştirilerin temelinde de İbn Sina ve takipçilerinin Eflatun ve Aristoteles felsefesini kendilerine göre yorumlamaları ve bu felsefenin bölümleri üzerinde kendilerine göre tasarrufta bulunmaları vardır. Çünkü Bağdâdî'ye göre felsefe Eflatun ve Aristoteles felsefesini anlamak ve öğrenmekten ibarettir.
This study consists two advices of Abdullatif al-Baghdadi about medicine and philosopy to human. First chapter of study, al-Baghdadi criticizes physician using Ibn Sina methods and practices in his time. The starting point of Abdullatif critic is the abandonment of Hippocrates and ancient philosophers methods especially like Galen use in treatment by physicians. The second chapter of the study Baghdadi regarding to philosophy criticizes Ibn Sina and his followers. The basis of this criticism is that Ibn Sina and his followers interpreted Platon and Aristoteles philosophy according to themselves and also they made alteration to their philosophy chapters. Because according to Baghdadi philosophy is about learning, understanding the philosophy of Platon and Aristoteles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7711
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
294817.pdf1.72 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons