Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7707
Title: Mikrodalga tekniği ile gazbetonun kurutulması
Other Titles: Drying prous stone by microwave
Authors: Oktay, Ali
Zeybek, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Mikrodalga enerjisi
Gazbeton
Dielektrik ısıtma
Radyo frekansı
Su yükü
Yönlü kuplör
Dalga klavuzu
3’lü Ayar vidaları
Bağlı su
Serbest su
Penetrasyon derinliği
Microwave energy
Porous stone
Dielectric heating
Radio frequency
Water load
Directional coupler
Waveguide
3-Stub tuner
Bound water
Free water
Penetration deep
Issue Date: 3-Oct-2003
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Zeybek, M. (2003). Mikrodalga tekniği ile gazbetonun kurutulması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mikrodalga enerjisi 300 MHz-300 GHz aralığında frekansa sahip iyonize olmamış elektromanyetik bir radyasyondur.Bu çalışmada, Mikrodalga kurutma üzerine genel bilgiler verildikten sonra, mikrodalga ile kurutmanın özellikleri avantajları, frekans seçimi, belli başlı uygulama örnekleri (ısısal, biyolojik, kimyasal ve dalga propagasyonu etkisinden yararlanarak yapılan uygulamalar) açıklanmıştır. Mikrodalga kaynağı, kaynağın elektronik devreleri, güç kontrolü, emniyet devreleri ile sistem kontrolü incelenmiştir. Çalışmanın hazırlanmasında mikrodalga ısıtmadan, gazbetonun yapısından, dielektrik malzemelerin elektrik alan altındaki davranışlarından bahsedilerek deney kısmına geçilmiştir.Ayrıca bu çalışmada; gazbetonun yapısı, kurutulması ve sinterlenmesi işlemi incelenmiş ve bu tür bir uygulama için gerekli deney düzeneği hazırlanarak gazbetonun kurutulması ile ilgili bir kurutma deneyi yapılmıştır. Endüstriyel uygulama olarak, gazbetonun klasik yöntem olan sıcak hava ile kurutulması yerine mikrodalga enerjisiyle işlenmesi araştırılmıştır.Deney kısmında gazbetonun kurutulma süreci incelenmiş ; sıcaklık ve kütle değişim değerleri grafik olarak çizilmiştir. Mikrodalga fırını ile yapılan deneyler sonucunda gazbetonun mikrodalga ile kurutulmasının klasik sisteme göre ekonomik olma, kalite v.b. parametreler açısından çok daha avantajlı bir yöntem olduğu görülmüştür.
Microwave is a non-ionizing electromagnetic radiation with frequencies in the range of 300 MHz to 300 GHz. In this study ; includes explanations of general analysis of drying with microwaves, advantages of microwave drying, choice of frequency, examples of application (thermal, biological, chemical and with propagation of waves) have been explained. Source of microwave and electronic networks of this source, control of power, safety circuits and controls of systems had been examined. We have also explained microwave heating, structure of porous of stones, behaviors of dielectric elements under the dielectrics field than we tested about drying. Also in this study, we have investigated structure of porous of stones, drying and sintering of porous of stones and we have already prepared test equipments and tested drying of porous of stones. Processing of porous stones with microwave energy rather than the conventional heat energy has been researched. At the test part, process of drying had been examined and the values of mass and temperature variations have been showed at the graphics. The experimental results obtained from the microwave oven showed that, processing of porous stones by microwave energy has advantages, like being more economical and higher quality, over the conventional method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7707
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139878.pdf
  Until 2099-12-31
2.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons