Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7704
Title: Nükleer magnetik rezonansta güncel konular (NMR-dedektörü)
Other Titles: Current issues in nuclear magnetic resonance (NMR-detector)
Authors: Yalçıner, Aytaç
Göktepe, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Fizik ve fizik mühendisliği
Physics and physics engineering
Issue Date: 22-Jun-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göktepe, M. (1989). Nükleer magnetik rezonansta güncel konular (NMR-dedektörü). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, NMR sisteminin bölümlerinden biri olan NMR-Dedektörü devresi tasarlanmıştır. Devre başlıca altı bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla ön yükseltme katı, yükseltme katı, tampon katı, 65KHz darband süzgeci, DC çıkış katı, AC çıkış katı bölümleridir. Devre tasarımlandıktan sonra CORDATA PC400 bilgisayarında SHARTWORK programı yardımıyla baskılı devre filmi hazırlanmış ve "NMR-Dedektörü Kartı" haline getirilmiştir. Bu çalışmalar Uludağ üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü NMR- Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
In this work, Q- Meter which is a part of the NMR system is made. The whole circuit consist of six main parts. They are respectively preamplifier, amplifier, buffer, filter, DC output, AC output circuits. The all components is set up the printed circuit using the new methods at the last, and the " NMR-Dedector card" is constituted. This work is realized at NMR-Research laboratories of Arts and Science Faculty of Uludağ University.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7704
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006575.pdf
  Until 2099-12-31
2.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons