Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7702
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTak, Bilçin-
dc.contributor.authorTürker, Mevhibe Mehtab Oğuz-
dc.date.accessioned2020-02-03T10:37:46Z-
dc.date.available2020-02-03T10:37:46Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationTürker, M. M. O. (2002). Göstergelerle yönetim yaklaşımı ve otomotiv sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7702-
dc.description.abstractToplam kalite yönetiminin yaygın şekilde uygulamaya konması nedeniyle ürüne dayalı rekabet alanları da giderek daralmakta ve işletmeler müşterilerine, kendilerini rakiplerinden farklı kılacak bir değer sunma eğilimine girmektedirler. Müşteri şikayetlerini analiz ederek tatminsizliğe yol açan ürün özelliklerini belirlemek ve bu bilgileri rakip ürünkerle karşılaştırmalı olarak değerlendirerek yeni ürün geliştirme sürecinde kullanmak rekabet açısından avantaj sağlayabilmektedir. İlk adımda ürün veya hizmet kalitesinin karakteristiklerinin yada boyutlarının doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Eğer kalite için herhangi bir boyut tanımlanamaz ve ölçülemez ise sözkonusu kalite boyutlarının ne kontrol edilmesi ne iyileştirilmesi mümkün olamayacaktır. İkinci adımda sözkonusu kalite boyutlarım ölçmede kullanılacak tekniğin belirlenmesi gerekir. Bunun içinde göstergelerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Göstergelerle Yönetim Yaklaşımında, politikanın yayılımı (Hoshin Kanri) ve dengeli performans kartları (Balanced Scorecard) olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de doğru göstergelerin belirlenmesi en önemli unsurdur. Oluşturulan bu göstergeler için, şirket stratejilerine uygun gösterge değerleri tespit edilmelidir. Tespit edilen değerlere ulaşmak için ise aksiyonların oluşturulması, aksiyonların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takibi, aksaklıklar görüldüğünde zamanında müdahale edilerek önlemlerin alınması önemli adımlarıdır. Bu çalışmada da göstergelerle yönetim yaklaşımı bir teknik olarak bilimsel açıdan incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Gösterge nedir açıklanmış, göstergelerin işletmeler açısından neden önemli olduğu, göstergelerle yönetim teknikleri incelenmiştir. İkinci bölümde "Otomotiv Sektöründe Bir Göstergelerle Yönetim" çalışması belirli kriterlere göre incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır.tr_TR
dc.format.extent107 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDengeli ölçüm kartıtr_TR
dc.subjectManagement techniquesen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.subjectHoshin planlamasıtr_TR
dc.subjectHoshin planningen_US
dc.subjectKalite planlamasıtr_TR
dc.subjectQuality planningen_US
dc.subjectOtomotiv sektörütr_TR
dc.subjectAutomotive sectoren_US
dc.subjectToplam kalite yönetimitr_TR
dc.subjectTotal quality managementen_US
dc.subjectYönetim teknikleritr_TR
dc.titleGöstergelerle yönetim yaklaşımı ve otomotiv sektöründe bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeManagement approach with indicators and an application in the automotive industryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109015.pdf
  Until 2099-12-31
7.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons