Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7702
Başlık: Göstergelerle yönetim yaklaşımı ve otomotiv sektöründe bir uygulama
Diğer Başlıklar: Management approach with indicators and an application in the automotive industry
Yazarlar: Tak, Bilçin
Türker, Mevhibe Mehtab Oğuz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dengeli ölçüm kartı
Management techniques
Balanced scorecard
Hoshin planlaması
Hoshin planning
Kalite planlaması
Quality planning
Otomotiv sektörü
Automotive sector
Toplam kalite yönetimi
Total quality management
Yönetim teknikleri
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Türker, M. M. O. (2002). Göstergelerle yönetim yaklaşımı ve otomotiv sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Toplam kalite yönetiminin yaygın şekilde uygulamaya konması nedeniyle ürüne dayalı rekabet alanları da giderek daralmakta ve işletmeler müşterilerine, kendilerini rakiplerinden farklı kılacak bir değer sunma eğilimine girmektedirler. Müşteri şikayetlerini analiz ederek tatminsizliğe yol açan ürün özelliklerini belirlemek ve bu bilgileri rakip ürünkerle karşılaştırmalı olarak değerlendirerek yeni ürün geliştirme sürecinde kullanmak rekabet açısından avantaj sağlayabilmektedir. İlk adımda ürün veya hizmet kalitesinin karakteristiklerinin yada boyutlarının doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Eğer kalite için herhangi bir boyut tanımlanamaz ve ölçülemez ise sözkonusu kalite boyutlarının ne kontrol edilmesi ne iyileştirilmesi mümkün olamayacaktır. İkinci adımda sözkonusu kalite boyutlarım ölçmede kullanılacak tekniğin belirlenmesi gerekir. Bunun içinde göstergelerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Göstergelerle Yönetim Yaklaşımında, politikanın yayılımı (Hoshin Kanri) ve dengeli performans kartları (Balanced Scorecard) olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de doğru göstergelerin belirlenmesi en önemli unsurdur. Oluşturulan bu göstergeler için, şirket stratejilerine uygun gösterge değerleri tespit edilmelidir. Tespit edilen değerlere ulaşmak için ise aksiyonların oluşturulması, aksiyonların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takibi, aksaklıklar görüldüğünde zamanında müdahale edilerek önlemlerin alınması önemli adımlarıdır. Bu çalışmada da göstergelerle yönetim yaklaşımı bir teknik olarak bilimsel açıdan incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Gösterge nedir açıklanmış, göstergelerin işletmeler açısından neden önemli olduğu, göstergelerle yönetim teknikleri incelenmiştir. İkinci bölümde "Otomotiv Sektöründe Bir Göstergelerle Yönetim" çalışması belirli kriterlere göre incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7702
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109015.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.86 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons