Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7702
Title: Göstergelerle yönetim yaklaşımı ve otomotiv sektöründe bir uygulama
Other Titles: Management approach with indicators and an application in the automotive industry
Authors: Tak, Bilçin
Türker, Mevhibe Mehtab Oğuz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Dengeli ölçüm kartı
Management techniques
Balanced scorecard
Hoshin planlaması
Hoshin planning
Kalite planlaması
Quality planning
Otomotiv sektörü
Automotive sector
Toplam kalite yönetimi
Total quality management
Yönetim teknikleri
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türker, M. M. O. (2002). Göstergelerle yönetim yaklaşımı ve otomotiv sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Toplam kalite yönetiminin yaygın şekilde uygulamaya konması nedeniyle ürüne dayalı rekabet alanları da giderek daralmakta ve işletmeler müşterilerine, kendilerini rakiplerinden farklı kılacak bir değer sunma eğilimine girmektedirler. Müşteri şikayetlerini analiz ederek tatminsizliğe yol açan ürün özelliklerini belirlemek ve bu bilgileri rakip ürünkerle karşılaştırmalı olarak değerlendirerek yeni ürün geliştirme sürecinde kullanmak rekabet açısından avantaj sağlayabilmektedir. İlk adımda ürün veya hizmet kalitesinin karakteristiklerinin yada boyutlarının doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Eğer kalite için herhangi bir boyut tanımlanamaz ve ölçülemez ise sözkonusu kalite boyutlarının ne kontrol edilmesi ne iyileştirilmesi mümkün olamayacaktır. İkinci adımda sözkonusu kalite boyutlarım ölçmede kullanılacak tekniğin belirlenmesi gerekir. Bunun içinde göstergelerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Göstergelerle Yönetim Yaklaşımında, politikanın yayılımı (Hoshin Kanri) ve dengeli performans kartları (Balanced Scorecard) olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de doğru göstergelerin belirlenmesi en önemli unsurdur. Oluşturulan bu göstergeler için, şirket stratejilerine uygun gösterge değerleri tespit edilmelidir. Tespit edilen değerlere ulaşmak için ise aksiyonların oluşturulması, aksiyonların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin takibi, aksaklıklar görüldüğünde zamanında müdahale edilerek önlemlerin alınması önemli adımlarıdır. Bu çalışmada da göstergelerle yönetim yaklaşımı bir teknik olarak bilimsel açıdan incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Gösterge nedir açıklanmış, göstergelerin işletmeler açısından neden önemli olduğu, göstergelerle yönetim teknikleri incelenmiştir. İkinci bölümde "Otomotiv Sektöründe Bir Göstergelerle Yönetim" çalışması belirli kriterlere göre incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7702
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109015.pdf
  Until 2099-12-31
7.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons