Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7698
Title: Lineer altarnatörde hareket kontrollü ve performans analizi
Other Titles: Motion control and performance analysis of linear altarnatör
Authors: Sürmen, Ali
Eroğlu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lineer alternatör
İçten yanmalı lineer motor
Lineer alternatör optimizasyonu
Linear alternator
Linear internal combustion engine
Optimisation of lineer alterator
Issue Date: 30-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eroğlu, M. (2003). Lineer altarnatörde hareket kontrollü ve performans analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Enerji üretiminin ve elektrik enerjisinin çok önemli olduğu, alternatif enerji kaynaklarının arandığı çağımızda, elektrik enerjisi üretiminde daha güvenli, verimli, sağlam ve hafif ünitelerin araştırmaları halen devam etmektedir. İçten yanmalı motorların, elektrik üretiminde, araçlarda ve daha başka uygulamalarda kullanıldığı günümüzde, içten yanmalı motorların avantajlarını arttırmak ve daha yüksek verim elde etmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Araştırmaların bu konuda yoğunlaştığı sıralarda, öne lineer sistemler çıkmaktadır. Lineer sistemlerde, lineer içten yanmalı motor ve Stirling motoru kullanılmaktadır. Şu ana kadar yapılmış çalışmaların çoğunda Stirling motoru ve lineer alternator kombinasyonu kullanılmıştır. Stirling motorunun, içten yanmalı motorlara göre ortaya çıkan kısıtlamalar yüzünden, son zamanlarda araştırmalar, içten yanmalı motorlar yönünde ilerlemektedir. Bu çalışmada, lineer içten yanmalı bir motor ve bir lineer alternatörün kombine edildiği bir sistemin performans analizi ve optimizasyonu yapılacaktır. Son olarak uygulamanın sonunda elde edilen sonuçların bir diğer çalışma ile kıyaslaması yapılacaktır.
Energy production and use of electrical energy is one of the most important issues in the world. Searching for more reliable, efficient, compact and lightweight electirity production units is being continued. Internal Combustion ( IC. ) engines are used in producing energy, vehicles and many other applications. To increase advantages of them many researchs are done. Where the researchs are focused on that subject, linear systems has gained first importance. The linear system directly utilizes the combustion force and eliminates the need for a crankshaft, which reduces the volume. Additionally, since the linear system consists of only one moving part, the reliability is increased, and the frictional losses are reduced. In this research, a linear I.C. engine and a linear alternator are combined together as a system, performance analysis and optimisation of the alternator are provided. Finally, a comparison between this system and other research is discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7698
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139875.pdf
  Until 2099-12-31
4.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons