Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7693
Title: Bursa ilinde tarım ürünleri pazarlamasında kooperatifçiliğin yeri ve önemi
Other Titles: The place and importance of cooperatives in agricultural products marketing in Bursa
Authors: Dayanıklı, Gül Gün
Rehber, Erkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Pazarlama
Marketing
Tarım ürünleri
Agricultural products
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dayanıklı, G. G. (1995). Bursa ilinde tarım ürünleri pazarlamasında kooperatifçiliğin yeri ve önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tarım Bursa için en önemli ekonomik faaliyetlerden birisidir. İl'de tarım yapılan - kültür arazisi 441 554 ha. olup, hemen her türlü tarımsal ürün yetiştirilmektedir. Bursa ilinde tarım ürünlerinin pazarlanmasında yer alan ve özellikle üreticilerin ürünlerini en iyi şekilde pazarlamayı hedeflemiş kuruluşların başında kooperatifler gelmektedir. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında etkin rolleri olan kooperatifler ise Köy Kalkınma Kooperatifleri ve özellikle Tarım Satış Kooperatifleridir. Köy Kalkınma Kooperatiflerinin il 'deki sayısı 177 adet olup bu kooperatiflerden incelemeye alınanların bulundukları yerdeki ürünün % 12.5 ile % 60 arasında değişen kısmını alarak pazarladıkları görülmüştür. Bursa ilinde tarımsal ürünlerin pazarlanmasında üç Tarım Satış Kooperatifleri Birliği etkin rol oynamaktadır. Bunlardan Kozabirlik il' deki yaş kozanın % 28.4' lük kısmını alarak pazarlamakta, Trakyabirlik ve Marmarabirlik ise il 'de üretilen zeytin ve ayçiçeğinin sırasıyla % 6.8 ve % 25.14' lük kısmını alarak pazarlamaktadır. Bu kooperatiflerin pazarlamada karşılaştığı en büyük sorunlar ise ürün işleme ve pazarlama maliyetinin yüksekliği nedeniyle rekabet şansının azalmasıdır.
The main organizations in the most of the agricultural products are cooperatives in Bursa province- These organiza tions were mainly involved in marketing are Rural development and especially Agricultural Sales Cooperatives. The number of Rural Development Cooperatives are 177 in Bursa province. It was determined that the share of these cooperative organizations In the marketing of agricultural products have been changed between 12.5 % and 60 % in the research area. Three main union (Agricultural Sales Cooperatives) plays an impotant role in the marketing of agricultural products. These are Kozabirlik, Trakyabirlik and Marmara- birlik. While Kozabirlik is dealing with the marketing of silk cocoons, both Trakyabirlik and Marmarabirlik are dealing with the marketing of olive and sunflower. The shares of Koza Birlik, Trakyabirlik and Marmarabirlik in the marketing of silk cocoons, olives and sunflower are 28.4 %, 6.8 %, 25.14 % respectively. Important problems of these cooperatives organization are lack of capital and high proccessing and marketing costs, which are decreasing the competition power of the unions in marketing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7693
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045336.pdf
  Until 2099-12-31
9.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons