Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7686
Title: Lateral epikondilit tedavisinde ultrason TENS ve plasebo karşılaştırmalı çalışması
Other Titles: Ultrasound TENS and placebo comparative study in the treatment of lateral epicondylitis
Authors: Kocabağlı, Özlem Süsler
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Plasebolar
Placebos
Tenis dirseği
Tennis elbow
Transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu
Transcutaneous electric nerve stimulation
Ultrasonik tedavi
Ultrasonic therapy
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocabağlı, Ö. S. (1990). Lateral epikondilit tedavisinde ultrason TENS ve plasebo karşılaştırmalı çalışması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Lateral epikondilitli hastalarda ultrasonun etkin iğini araştırmak için, plasebo ultrason İle karşılaştırma yı ve ayrıca TENS* İn de bu hastalarda bir tedavi seçeneği olup almadığını belirlemeyi planladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kliniği ve Atatürk Hidroterapi ve Rehabilitasyon Merkezine başvuran 6 hastanın 33rüne sağ, 6 hastaya sol, 7 hastaya ise bilateral lateral epikondilit tanısı konarak çalışmaya alındılar. Çalışma grupları ultra son, TENS ve plasebo ultrason olarak üçe ayrıldı. Bizim çalışmamızda ultrason en etkili yöntem alarak belirlendi. Bununla birlikte TENS'in de yararlı olduğu sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7686
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012759.pdf
  Until 2099-12-31
1.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons