Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7685
Title: Diabetes mellituslu olgularda gastrik boşalım değişimlerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of gastric emptying changes in patients with diabetes mellitus
Authors: Gülten, Macit
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Diabetes mellitus
Gastrik boşalma
Gastric emptying
Kan glükozu
Blood glucose
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülten, M. (1991). Diabetes mellituslu olgularda gastrik boşalım değişimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diabetes mellituslu hastalarda gastrik boşalım hızını araştırmak ve bu durumun yaş, diabet süresi ve kan şekeri düzeyleri ile ilgisini araştırmak amacı ile yaptığımız çalışmaya 35 tip II diabetes mellituslu ve 20 sağlıklı kontrol grubu olgu seçildi. Olgularımıza 3 mCi teknesyum 99 m sülfür kolluidle işaretlenmiş tavuk karaciğeri yedirilerek 120 dakika süre ile ve 20'şer dakika aralıklarla gastrik izotDpik aktivite sayımı yapıldı. Çalışma öncesi olguların kan şeker düzeyleri ölçüldü. Çalışma sonunda İDD. ve 120. dakikalarda diabetli grubun gastrik boşalımının kontrol grubundan anlamlı olarak ge ciktiği saptandı. Diabetli gurupta bu gecikmenin açlık kan şeker düzeyleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gösterdiği saptandı. Yaş ve diyabet süreleri ile gastrik boşa lım hızları arasında bir ilişki saptanamadı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7685
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013494.pdf
  Until 2099-12-31
1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons