Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7682
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYüceer, Saime-
dc.contributor.authorAydın, Derya-
dc.date.accessioned2020-02-03T10:01:35Z-
dc.date.available2020-02-03T10:01:35Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationAydın, D. (2005). Musul'un ingilizler tarafından işgalinin Türk basınına yansımaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7682-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Mondros Ateşkes Antlaşması’yla başlayan Musul’un işgal sürecinin 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına kadar geçen sürede, basına yansıyan haberlerle birlikte ele almaktır. Bu çalışma yapılırken daha önce yapılan araştırmalar ve anılar ışığında; Ankara Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi’nde, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı (ATASE) Arşivi’nde çalışılarak bazı belgelerin fotokopisi alındı ve transkribe edilerek değerlendirildi. Ankara Milli Kütüphanesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi’nde ve İstanbul’daki Atatürk (Belediye) Kütüphanesi’nde yapılan araştırmalar ile 1918-1920 arası Türk Basınında çıkan gazeteler taranarak konumuza ışık tutması sağlandı. Birinci Bölüm’de, Musul topraklarının tarihi ile, coğrafi yapısı üç başlık altında ele alındı. İkinci Bölüm’de, büyük Devletlerin Musul üzerindeki çıkarları ve yapılan gizli antlaşmalar incelendi. Üçüncü Bölüm’de, İngiltere’nin Musul’u işgali ve Misak-i Milli kararları irdelendi. Dördüncü Bölüm’de de Musul’un işgalinden Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına kadar olan olaylar ele alındı. Bu araştırma sonucunda; İngiltere Mondros Ateşkes Antlaşmasını ihlal ederek 7. maddeye dayanarak Musul topraklarını 10 Kasım 1918’de işgal ettiği ve bu durumun Misak-ı Milli’ye aykırı olduğu görülmüştür. Bu işgale Türk Basını tepki gösterirken, İstanbul Hükümeti kayıtsız kalmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe main goal of this research is to evaluate the reflections of British occupation of Musul in Turkish press till the Treaty of Sevr in August 10, 1920. During this research, I have collected and evaluated relevant archival sources from Prime Ministry Ottoman and Republician Archives in Ankara and ATASE . My main guide during his evaluation period were contemporary researches. I have also worked in the National Library in Ankara, Library of Turkish Grand National Assembly and in Atat¸rk Library in İstanbul and surveyed the Turkish Press of 1918-1920 period. First chapter consists of three main parts and focused on the history of Musul and its demographic features. In the second chapter of my research I evaluated the interests of great powers on Musul and secret treaties. Main purpose of the third chapter is Brisith occupation of Musul and Misak-ı Milli. I have reconsidered events occuring between the occupation of Musul to Treaty of Sevres in the fourth chapter. My main findings are as follows: On the contrary of Misak-ı milli tenets, British forces occupied Musul depending upon the 7th article of Mondros Armistice. While Turkish press protesting the occupation, İstanbul government chosed to stay silent.en_US
dc.format.extent188 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMusultr_TR
dc.subjectMondros Mütarekesitr_TR
dc.subjectAli İhsan SABİStr_TR
dc.subject6. Ordutr_TR
dc.subjectPetroltr_TR
dc.subjectIrak Cephesitr_TR
dc.subjectOrtadoğutr_TR
dc.subjectMisak-ı Millitr_TR
dc.subjectMousulen_US
dc.subjectMondros Armisticeen_US
dc.subject6th Armyen_US
dc.subjectOilen_US
dc.subjectIraqi Fronten_US
dc.subjectMiddle Easten_US
dc.titleMusul'un ingilizler tarafından işgalinin Türk basınına yansımalarıtr_TR
dc.title.alternativeReflections of british occupation of Musul in Turkish pressen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188750.pdf120.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons