Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7678
Title: İşletmelerde değişim ihtiyacı ve bir üretim işletmesinde iş süreçlerinin analizi ve yeniden tasarımı uygulaması
Other Titles: The need for change in businesses and the application of analysis and redesign of business processes in a production enterprise
Authors: Emel, Gül Gökay
Akdemir, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: Değişim mühendisliği
Businesses
Benchmarking
Değişim
Change
Reengineering
Toplam kalite yönetimi
Total quality management
Yalın üretim
Lean production
Üretim işletmeleri
Production companies
İş süreçleri
Business processes
İşletmeler
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdemir, S. (2001). İşletmelerde değişim ihtiyacı ve bir üretim işletmesinde iş süreçlerinin analizi ve yeniden tasarımı uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7678
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108993.pdf
  Until 2099-12-31
6.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons