Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7674
Title: Polikistik overde karbonhidrat metabolizması ve insülin rezistansı
Other Titles: Carbohydrate metabolism and insulin resistance in polycystic ovary
Authors: Kutlu, Özer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Cinsiyet hormonu bağlayıcı globülin
Hiperinsülinizm
Hirsutizm
Karbonhidratlar
Kısırlık
Menstrüasyon bozuklukları
Polikistik over sendromu
İnsülin direnci
Sex hormone binding globulin
Hyperinsulinism
Hirsutism
Carbohydrates
Infertility
Menstruation disturbances
Polycystic ovary syndrome
Insulin resistance
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kutlu, Ö. (1993). Polikistik overde karbonhidrat metabolizması ve insülin rezistansı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Polikistik over hastalığı; LH hipersekresyonu, kronik anovulasyon, menstrüel düzensizlikler ve hiperandrojenik belirtileri çeşitli oranlarda içeren bir hastalık sürecidir. Son yıllarda PCO ile tnsülin rezistansı ve hiperinsülinemi arasındaki ilişki ile ilgili yayınlar çıkmaya başlamıştır. însülin rezistansı PCO' da değişik oranlarda bildirilmekte, ve bazı araştırıcılara göre tabloyu ağırlaştıran bir unsur oluşturmaktadır. Son görüşlere göre insülin rezistansı ve hiperinsülineminin, PCO etyolojisinde rol oynadığı ileri sürülmektedir. Çalışmamızda PCO'lu hastalarda ve normal kadınlarda hormon profili ile,oral glikoz tolerans testi ve bununla eş zamanlı olarak insülin değerlerini belirledik. PCO gurubunda, anovulasyon, LH yüksekliği, LH/FSH oranında artma saptandı. îki gurup arasında testosteron,-87- serbest testosteron, androstenedion ', prolaktin değerleri arasında PCO gurubu lehine anlamlı bir fark saptadık ( P değerleri sırasıyla ; 0.02, 0.03, 0.02, 0.04 ). SHBG kontrol gurubunda anlamlı derecede yüksekti ( P = 0.04 ). TSH, T3, T4, ACTH, Aldosteron, DHEAS değerlerinde anlamlı fark yoktu. Oral glikoz tolerans testinde serum glikoz değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı. OGTT ile eş zamanlı olarak alınan kan insülin değerleri PCO gurubu lehine anlamlı olarak yüksekti. PCO gurubunda insülin rezistansını % 32 olarak saptadık. PCO gurubunda bazal ve toplam insülin değerleri ile kan androjenleri ve SHBG arasında yapılan korelasyon analizlerinde anlamlı bir ilişki saptamadık. PCO* da çeşitli oranlarda insülin rezistansına rastlanmaktadır. PCO' nun pubertede başlaması ve pubertede fizyolojik bir insülin rezistansı olması nedeniyle, hiperinsülinemi PCO* da etyolojik faktör olarak düşünülmüştür. Pubertedeki hiperinsülineminin en azından yatkınlığı olan kişilerde hiperandrojenik, anovulatuar bir süreç başlatabilmesi olasıdır. PCO gelişen bazı kişilerde hiperinsülineminin puberte ötesine uzaması, bazılarında ise normale dönmesi, PCO'lu hastaların hepsinde hiperinsülinemi saptanmamasını açıklamaktadır. Bu konuda daha yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7674
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031450.pdf
  Until 2099-12-31
3.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons