Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7667
Başlık: Tekstil ön terbiyesinde mikrodalga enerjisinden faydalanma olanaklarının araştırılması
Diğer Başlıklar: An Investitigation of the application of microwave energy for the textile pretreatment
Yazarlar: Tarakçıoğlu, Işık
Aniş, Pervin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kumaşlar
Mikrodalgalar
Ön işlem
Fabrics
Microwaves
Pretreatment
Yayın Tarihi: 23-Ara-1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aniş, P. (1994). Tekstil ön terbiyesinde mikrodalga enerjisinden faydalanma olanaklarının araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu teknolojik araştırma, muhtelif kumaşların ön terbiyesinin mikrodalga enerjisinden yararlanarak yapılabilirliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla önce ön terbiye işlemleri ve mikrodalga teknolojisi tanıtılmıştır. Dünyada tekstil sektöründe mikrodalga teknolojisi kullanımı araştırılmıştır. Tezin uygulamalar bölümünde gerek tek tek gerekse kombine prosesler olarak ön terbiye uygulamaları, mikrodalga enerjisi ve konvensiyonel sistemler karşılaştırılarak incelenmiştir. Tekstil sanayinin çok büyük bir kısmını oluşturması ve önemi nedeniyle detaylı olarak %100 pamuk ve daha sınırlı olmak kaydıyla %100 yün ve %100 poliester kumaşlar üzerinde yapılan deneyler, ön terbiyeden beklenen 5 temel parametre (beyazlık, haşıl sökme, hidrofilite, mukavemet ve çöpel uzaklaştırma derecesi) gözönünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Yapılan testlerin ışığında mikrodalga enerjisi ön terbiye prosesleri için alternatif bir metod olarak ortaya konmuş, avantaj ve dezavantajları belirtilmiştir.
This study is an investigation of the application of microwave energy for the pretreatment of various textile fabrics. For this purpose, initially pretreatment processes and microwave technology are explained. The use of microwave technology in textile industry is also investigated. In the experimental chapter several pretreatment processes both as individually and as combined are examined by comparing on the bases of microwave energy and conventional systems. In regard of greater use of 100% cotton fabrics in textile industry, a very detailed study of 100% cotton fabrics is carried out and at comparatively limited extent 100% wool and 100% polyester fabrics are examined. The assessment of experimental results are achieved in consideration of five basic parameters (degree of whiteness, desizing, absorbency, tensile strength and seed removal) which are essentials of pretreatment processes. In conclusion, the use of microwave energy for textile pretreatment processes is put forward as an alternative method, and advantages and disadvantages of the method are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7667
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033801.pdf
  A kadar 2099-12-31
9.99 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons