Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7664
Başlık: Muhammed b. Velid Et-Turtuşi ve 'Siracü'l-Müluk' adlı eserindeki görüşleri
Diğer Başlıklar: Muhammad b. Opinions of Velid Et-Turtushi and "Siracü`l-Müluk"
Yazarlar: Yavuz, Yunus Vehbi
Kıral, Faruk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Muhammed bin Turtuşi
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kıral, F. (2001). Muhammed b. Velid Et-Turtuşi ve 'Siracü'l-Müluk' adlı eserindeki görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7664
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109008.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.95 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons