Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7659
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAçıkgöz, Esvet-
dc.contributor.authorBilgili, Uğur-
dc.date.accessioned2020-02-03T07:54:25Z-
dc.date.available2020-02-03T07:54:25Z-
dc.date.issued2002-06-28-
dc.identifier.citationBilgili, U. (2002). Futbol sahası çim karışımlarında çiğnenme ve azotlu gübrelemenin bitki gelişimi ve çim kalitesine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7659-
dc.description.abstractBu araştırma, futbol sahası çim karışımlarında, çiğnenme ve azotlu gübrelemenin bitki gelişimi ve çim kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede, 4 çiğnenme sıklığı, 4 çim karışımı ve 3 azot dozu kullanılmıştır. Bölünen bölünmüş parseller (split-split blok) deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulan denememizde, ana parsellere çiğnenme sıklıkları, alt parsellere tür karışımları ve altın altı parsellere azot dozları yerleştirilmiştir. Üç yıl (1998-2001) süren bu araştırmada, yeşil ot verimi, dip kaplama, renk ve kalite değerleri düzenli aralıklarla alınmıştır. Çoğu gözlem ve ölçümlerde kontrol ve aylık çiğnenme sıklıkları arasında farklılık bulunmamıştır. Buna karşılık haftalık çiğnenme sıklığı en düşük değerler vermiştir. Tür karışımlarının incelenen özellikler yönünden birbirlerinden çok farklı olmadıkları, farklılıkların dar bir aralıkta kaldıkları görülmüştür. Ancak genel olarak I. karışım ( % 40 Lolium perenne, % 40 Festuca arundinacea ve % 20 Poa pratensis) iyi bir performans sergilemiştir. Azot dozları ise tüm gözlem ve ölçümlerde incelenen özellikler üzerine önemli etkilerde bulunmuştur. 2.5 g/m2 azot dozu en düşük, 7.5 g/m2 azot dozu ise en yüksek kalite değerleri vermiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis research was conducted in order to determine the effects of wearing and nitrogen fertilization on the plant development and turf quality of football turf mixtures. In this trial, 4 wearing doses, 4 turf mixtures and 3 nitrogen levels were used. The field experiment was established in split-split block design with 3 replications. Wearing doses were placed in to main plots, turf mixtures sub plot and nitrogen levels sub sub plot. Clipping yield, basal cover, color and turf quality scores were observed and measured regularly throughout experimental years. Generally no significant differences were found between control and monthly wearing doses in most observations and measurments. Contrarily weekly wearing had the lowest scores. It was determined that the turf mixtures were not different for the measured characteristics and differences between the mixtures were at a narrow limits. In general 1st mixture (% 40 Lolium perenne + % 40 Festuca arundinacea + % 20 Poa pratensis) had a better performance. Nitrogen levels had significant effects on the turf characteristics at all of the observations and measurements. A 2.5 g/m2 nitrogen level yielded the lowest and 7.5 g/m2 nitrogen level the highest scores in turf quality.en_US
dc.format.extentXII, 194 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇiğnenmetr_TR
dc.subjectTür karışımlarıtr_TR
dc.subjectAzotlu gübrelemetr_TR
dc.subjectYeşil ot verimitr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectWearingen_US
dc.subjectTurf mixturesen_US
dc.subjectNitrogen fertilizationen_US
dc.subjectCipping yielden_US
dc.subjectQualityen_US
dc.titleFutbol sahası çim karışımlarında çiğnenme ve azotlu gübrelemenin bitki gelişimi ve çim kalitesine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe Effects of wearing and nitrogen fertilization on the plant development and turf quality of football turf mixturesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128489.pdf15.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons