Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7659
Title: Futbol sahası çim karışımlarında çiğnenme ve azotlu gübrelemenin bitki gelişimi ve çim kalitesine etkileri
Other Titles: The Effects of wearing and nitrogen fertilization on the plant development and turf quality of football turf mixtures
Authors: Açıkgöz, Esvet
Bilgili, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Çiğnenme
Tür karışımları
Azotlu gübreleme
Yeşil ot verimi
Kalite
Wearing
Turf mixtures
Nitrogen fertilization
Cipping yield
Quality
Issue Date: 28-Jun-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgili, U. (2002). Futbol sahası çim karışımlarında çiğnenme ve azotlu gübrelemenin bitki gelişimi ve çim kalitesine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, futbol sahası çim karışımlarında, çiğnenme ve azotlu gübrelemenin bitki gelişimi ve çim kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemede, 4 çiğnenme sıklığı, 4 çim karışımı ve 3 azot dozu kullanılmıştır. Bölünen bölünmüş parseller (split-split blok) deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulan denememizde, ana parsellere çiğnenme sıklıkları, alt parsellere tür karışımları ve altın altı parsellere azot dozları yerleştirilmiştir. Üç yıl (1998-2001) süren bu araştırmada, yeşil ot verimi, dip kaplama, renk ve kalite değerleri düzenli aralıklarla alınmıştır. Çoğu gözlem ve ölçümlerde kontrol ve aylık çiğnenme sıklıkları arasında farklılık bulunmamıştır. Buna karşılık haftalık çiğnenme sıklığı en düşük değerler vermiştir. Tür karışımlarının incelenen özellikler yönünden birbirlerinden çok farklı olmadıkları, farklılıkların dar bir aralıkta kaldıkları görülmüştür. Ancak genel olarak I. karışım ( % 40 Lolium perenne, % 40 Festuca arundinacea ve % 20 Poa pratensis) iyi bir performans sergilemiştir. Azot dozları ise tüm gözlem ve ölçümlerde incelenen özellikler üzerine önemli etkilerde bulunmuştur. 2.5 g/m2 azot dozu en düşük, 7.5 g/m2 azot dozu ise en yüksek kalite değerleri vermiştir.
This research was conducted in order to determine the effects of wearing and nitrogen fertilization on the plant development and turf quality of football turf mixtures. In this trial, 4 wearing doses, 4 turf mixtures and 3 nitrogen levels were used. The field experiment was established in split-split block design with 3 replications. Wearing doses were placed in to main plots, turf mixtures sub plot and nitrogen levels sub sub plot. Clipping yield, basal cover, color and turf quality scores were observed and measured regularly throughout experimental years. Generally no significant differences were found between control and monthly wearing doses in most observations and measurments. Contrarily weekly wearing had the lowest scores. It was determined that the turf mixtures were not different for the measured characteristics and differences between the mixtures were at a narrow limits. In general 1st mixture (% 40 Lolium perenne + % 40 Festuca arundinacea + % 20 Poa pratensis) had a better performance. Nitrogen levels had significant effects on the turf characteristics at all of the observations and measurements. A 2.5 g/m2 nitrogen level yielded the lowest and 7.5 g/m2 nitrogen level the highest scores in turf quality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7659
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128489.pdf15.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons