Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7656
Title: Bel (lumbal) bölgesindeki omur kırıklarının bölge biyomekaniğine etkileri
Other Titles: Effects of vertebral fractures on region biomechanics in lumbar region
Authors: Korkmaz, Behiye
Ünsal, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Omur
Omurga
Bel omurgası
Sonlu elemanlar metodu
Düğüm noktası
Vertebrae
Spine
Lumbar Spine
Finite elements method
Node
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünsal, E. (2003). Bel (lumbal) bölgesindeki omur kırıklarının bölge biyomekaniğine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İnsan bel omurunda oluşacak bir kırığın, bölge biyomekaniğine etkisinin anlaşılabilmesi amacıyla, L3 omuru modellenmiş, kırık ve sağlam durumlara ilişkin analiz yapılmıştır. Omur modelinin oluşturulmasında bilgisayarlı tomografi (CT) görüntülerinden yararlanılmıştır. Modelin oluşmasında bilgisayarlı tomografi görüntülerinin yanı sıra, Photo Editör, Paint, Design CAD, CATIA programları ve analizinde ise ANSYS programı kullanılmıştır.
L3 vertebrae has been modelled and analysed for both with crack and vvithout crack cases, in order to investigate the effect of a crack which occured in a human being vertebrae to lumbar biomechanics. Computurised Tomography (CT) has been used to establish lumbar model. Besides this computerised tomography pictures, Photo Editör, Paint, Design CAD, CATIA were mainly used to model occurence and ANSYS programs was used in order to analyse.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7656
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139873.pdf
  Until 2099-12-31
4.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons