Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7654
Title: Giritli Sırrı Paşa'nın kelâmî görüşleri
Other Titles: Islamic theological visions of Sırrı Pasha of Cretan
Authors: Yücedoğru, Tevfik
Çakmak, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı
Sırrı Paşa
Tefsir
Kelam
Şerh
Haşiye
Ottoman
Sırrı Pasha
Commentary
Islamic theology
Explanation
Foodnote
Issue Date: 8-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakmak, A. (2011). Giritli Sırrı Paşa'nın kelâmî görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Giritli Sırrı Paşa, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin birçok vilayetinde valilik yapmış bir devlet adamıdır. Aynı zamanda tefsir ve kelâm ilmi başta olmak üzere birçok alanda eser vermiş bir âlimdir. Kelâm ilmine dair ilk eserini Taftazânî'nin Şerhu'l Akâidi'ni birtakım şerh ve haşiyeleriyle birlikte tercüme ederek oluşturmuştur. Bu eserinde Sırrı Giridî, kendi görüşlerini de Mütercim başlığı altında vermiştir. Daha sonra bu eserinde birtakım düzenlemeler yaparak Nakdü'l-Kelâm Fî Akâidi'l-İslâm adlı eserini oluşturmuştur. Sırrı Giridî, kelâm ilmine dâir eserlerini her ne kadar yeni ilm-i kelâm döneminde yazmış olsa da bu eserler onun geleneğe bağlı bir kelâmcı olduğunu göstermektedir. Sırrı Giridî'nin bir kelâmcı olarak dikkat çeken en önemli özelliği ise Ehl-i Sünnet'e itirazda bulunan Mu`tezile'nin görüşlerini tek tek inceleyip onlara cevap vermesidir.
Sırrı Pasha of Cretan is a statement who had lived in 19. Century and made governorship in many provinces of Ottoman State. Also he is a scholar who had produced works in many branchs first off all in Islamic theology and commentary sciences. He composed his first work on Islamic theology science translating Taftazânî’s “􀃹erhü’l-Akâid” with its some explanation and foodnote. Sırrı of Cretan in his this work presents his own visions under the title of “Li’l-Mütercim”. He later having made some arrangements in his this work, composed his work named “Nakdü’l-Kelâm Fî Akâidi’l-Islâm”. Although Sırrı of Cretan had written his works on Islamic theology science at the new period of Islamic theology science, these works show he was an Ismaic theologist bound to tradition. The most important feature of him atracting attention as an Islamic theologist is to answer Mu‘tezile which objects to Ehl-i Sunne, examining their visions one by one.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7654
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294815.pdf5.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons