Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7648
Title: Veri analizi yöntemleri
Other Titles: Data analysis methods
Authors: Güney, İbrahim
Narin, Adem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Mathematics
Veri analizi
Data analysis
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Narin, A. (1995). Veri analizi yöntemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Giriş bölümünde, çok boyutlu bir şans değişkeninin, [xı,...,xp] şeklindeki, tek boyutlu şans değişkenlerinin kolleksiyonu incelendi. Çok boyutlu analiz yöntemlerinin, başlangıcı ve gelişmesi verilerek lineer modeller açıklandı. Birinci bölümde; %2 dağılımı, bağımlılık yasaları ve ana bileşenler ile ilgili formül verilerek, farklı noktalardan araştırılmak suretiyle Cochran Teoreminin uygulaması incelendi. İkinci bölümde, En Küçük Kareler Metod, Tahminlenebilir vektöriyel fonksiyonlar, p ve a için hipotez testleri verildi. Üçüncü ve dördüncü bölümde, lineer modellerin cebirsel ve geometrik yorumları yapılarak, örnekler ve uygulamalar verildi. Son bölümde ise bu teorik çalışmanın Türkiye'deki ithalat ve ihracat verileri ile ilgili uygulaması çalışıldı.
In the introduction chapter, we shall see that a multidimensional random variable is merely an ordered collection [xi,...,xp] of single variates. The initiation of multidimensional data analysis methods and its developments has been briefly given and the linear models methods has been explained. In the second section, the x2 distributions, dependence rules has been introduced and related formül of principal components are given, also has been investigated from different point of view and the applications of Cochran Theorem is studied. In the third section, Least Square Methods, Estimable Vectörel Functions and for p and o2 hypothesis tests are given. Other sections, we give some geometrical and algebric interpretations of linear models. In the finally section, this theory is applied on about export-import data in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7648
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045343.pdf
  Until 2099-12-31
4.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons