Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7647
Title: Askeri amaçlı kamuflaj kumaşlarında kompozisyon farklılığı ve uygulanan terbiye işlemleri arasındaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: A Study on the relations between the composition differences and the treatment processes on the camouflage fabric aimed for military usage
Authors: Toprakkaya, Dilek
Vurupalmaz, Yakup
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kamuflaj
Su iticilik
Güç tutuşurluk
Yumuşaklık
Pamuk
Poliester
Camouflage
Water-repellency
Flame-retardency
Softening
Cotton
Polyester
Issue Date: 20-Dec-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vurupalmaz, Y. (2002). Askeri amaçlı kamuflaj kumaşlarında kompozisyon farklılığı ve uygulanan terbiye işlemleri arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada askeri amaçlı kamuflaj kumaşlara uygulanan genel bitim işlemlerinin kumaşların çeşitli mekanik özellikleri ve haslık değerlerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla hazırlanan farklı kompozisyondaki kamuflaj kumaşlara yumuşaklık, su iticilik ve güç tutuşurluk bitim işlemleri yapılarak işlem sonrası kumaşların kazandığı özellikler incelenmiş, böylece kumaş kompozisyonu ve terbiye işlemleri arasında ilişkilendirme yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde kamuflaj kavramı ile pamuk ve polyester elyafı hakkında bilgi verilmiştir. Bir sonraki aşamada ise yumuşatıcılık, su iticilik ve güç tutuşurluk kavramları üzerinde durularak kumaşlardaki uygulamaları açıklanmıştır. Son olarak, temin edilen 3/1 S Dimi dokulu % 100 pamuk kumaş, 4/1 saten dokulu % 50 pamuk %50 PES harman kompozisyonlu kumaş ile 3/1 S Dimi dokulu çözgüsü % 100 PES atkısı % 100 pamuk olan kumaşlara belirlenen yumuşatıcı, su iticilik ve güç tutuşurluk kimyasalları uygulanarak kumaşların mekanik ve haslık özellikleri ölçülerek aralarındaki ilişki araştırılmıştır.
This study has been aimed to investigate the effects of common textile finishing processes to the various mechanical properties and fastness of camouflage fabrics used for military purposes. Camouflage fabrics of different compositions were impregnated with softener, water-repellent and flame retardant agents and then the final properties of fabrics were measured to determine the relation between finishing process applied and the fabric compositions, At the first stage of the study some knowledge was given about the concept of camouflage, properties of cotton and polyester fibers. At the foregoing stage softening, water repelling, flame retarding aspects and their applications to fabrics have been studied. Finally, camouflage fabrics supplied for this study given below as; 1. 3/1 S Twill and %100 cotton composition, 2. 4/1 satin and 50 % PES and 50 % cotton composition 3. 3/1 S Twill and %100 PES at warp and %100 Cotton at weft were impregnated with softening, water repellency and flame retarding agents and after measuring the mechanical and fastness properties of these fabrics, it has been tried to correlate the results obtained experimentally and composition differences.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7647
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128438.pdf
  Until 2099-12-31
5.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons