Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7638
Title: Aşılı hıyar fidesi yetiştiriciliğinde, farklı aşı yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma
Other Titles: A Research on comparison of different grafting methods in grafted cucumber seedlings for its cultivation
Authors: Özgür, Mehmet
Uslu, Asuman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Aşı yöntemleri
Anaçlar
Hıyar
Bitki büyüme ve gelişmesi
Grafting methods
Rootstocks
Cucumber
Plant growth and development
Issue Date: 10-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uslu, A. (2002). Aşılı hıyar fidesi yetiştiriciliğinde, farklı aşı yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sera koşullarında yürütülen araştırmada, Cucurbita maxima Duch. türüne ait P.360 ve Arıcan-97 kabak anaçları üzerine Maraton Fi ve Assos Fi hıyar çeşitleri kakma ve yarma aşı yöntemleri kullanılarak aşılanmıştır. Aşılamadan 20 gün sonra, kullanılan aşı yöntemlerinin aşıda başarı oranı üzerine etkileri belirlenmiştir. Aşılı bitkilerin sera performanslarının belirlenmesine yönelik yetiştiriciliği yapılarak erkenci ve toplam verimleri belirlenmiş, bitki gelişimi ve meyve kalitesine yönelik ölçümler yapılmıştır. Aşıda başarı oram üzerine, kakma ve yarma aşı uygulamaları ile hıyar çeşitleri etkisiz, anaçlar ise etkili olmuştur. Aşı yöntemlerinden kakma aşıda %88, yarma aşıda %92 aşıda basan oram sağlanmıştır. Anaçlardan P.360 anacı %99' luk aşıda başarı oram ile en iyi değere sahip olmuştur. Aşı uygulamaları ve anaçlar, erkencilik ve toplam verim açısından her iki hıyar çeşidinde kontrol bitkilerine göre üstünlük sağlamıştır. Maraton Fi hıyar çeşidinde aşılı bitkiler kontrol bitkilerine göre erkenci verimi %53-120, toplam verimi %87-209 oranında artırmıştır. Bu artış Assos Fi hıyar çeşidinde erkenci verim için %20-100, toplam verim için %54-154 oranında olmuştur. Bitki gelişim parametreleri açısından aşılı bitkilerin (özellikle P.360 anacı üzerine aşılı bitkiler) kontrol bitkilerine göre daha iyi performans gösterdikleri tespit edilmiştir. Meyve kalitesi yönünden ise aşılı ve kontrol bitkilerinin meyvelerinde belirgin farklılıklar saptanmamıştır.
In this research conducted in greenhouse conditions, Maraton Fj and Assos Fi cucumber varieties were grafted on the rootstocks, cvs. P. 360 and Arican-97, belonging to Cucurbita maxima Duch. species, using hole insertion and cleft grafting methods. The effects of these grafting methods were investigated for grafting success rate, 20 days after grafting. Grafted plants were cultivated in order to determine greenhouse performance. For this determination earliness and total yield were analyzed, plant development and fruit quality parameters were observed as well. Although rootstocks were effective, both hole insertion and cleft grafting applications and cucumber cultivars did not affect the success rate of grafting. In the case of grafting methods, 88% and 92% grafting success rates were obtained with hole insertion and cleft grafting, respectively. The best result, 99% success rate, was obtained with P.360 rootstock. Both rootstocks and grafting methods gave better performance on earliness and total yield in both cucumber cultivars as compared with control plants. Grafted plants of Maraton Fi cultivar improved earliness and total yield of 53-120% and of 87-209%, respectively. This increase was observed in cucumber cv. Assos Fi 20-100% for earliness and 54-154% for total yield. Plant growth and development parameters were determined that grafted plants (especially on P.360 rootstock) showed better performance compared with control plants. In case of fruit quality aspect, important differences were not found between grafted and control plants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7638
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128465.pdf
  Until 2099-12-31
6.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons