Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7637
Title: Apollonia ad Rhyndacum nekropolü
Other Titles: Necropolis of Apollonia ad Rhyndacum
Authors: Şahin, Derya
Tomay, Beste
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.
Keywords: Gölyazı
Apollonia ad Rhyndacum
Nekropol
Mezar
Khamosorion
Necropol
Grave
Chamosorion
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tomay, B. (2015). Apollonia ad Rhyndacum nekropol. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Antik Dönemde Mysia ile Bithynia Bölgeleri arasında yer alan Apollonia ad Rhyndacum Antik kenti, günümüzde Bursa Uluabat Gölünün kıyısında yer almaktadır. Tezde ele alınan nekropol alanı ise Gölyazı' nın kuzeyinde modern anayolun iki yanına kurulmuştur. Söz konusu alanda khamosorion, anıt mezar ve harçlı moloz taş örgü mezar tipleri görülmektedir. Nekropolde en fazla tespit edilen tip khamosorionlardır. Bunlar ana kayanın şekillendirilmesiyle oluşturulmuştur. Anıt mezarların yapımında ise ana kayası kireçtaşı olan bloklar kullanılmıştır ve yoğun tahribatlarından dolayı tipolojileri hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu bloklar, nekropol alanı sınırları içerisinde tespit edilen taş kesme alanından taşınmış olması muhtemeldir. Kentte bir kazı çalışması yapılmamış olmasından ve kaçak kazılardan dolayı kentin ölü gömme adetlerine ilişkin bilgiler şuan için karanlıktır. Nekropol alanı dışında tespit edilen Bizans Dönemi lahit parçalarının ise nereden geldiği bilinmemektedir. Sonuç olarak bu çalışma ile nekropol alanındaki mezarların Hellenistik Dönemden Bizans Dönemine kadar kullanım görmüş olduğu, nekropolün sınırlarının tahmin edilenden daha geniş olduğu öngörülmüştür.
Apollonia ad Rhyndacum Antique city, located in the regions between Mysia and Bithynia in antiquity stands by the lakeshore of Bursa Uluabat Lake at the present time. On the other hand, the necropolis area discussed in this paper is established on both sides of a modern highway, south of Gölyazı. In the aforementioned area, types of chamosorion, tomb, and rubblestone pattern tomb are in sight.The most detected types in the necropolis are khamosorions. These are formed by the shaping of the parent rock whereas in the construction of mauseloums , blocks the parent rock of which is limestone were used and due to intensive damage they underwent no precise information as to their typology could be obtained. These block are likely to have been brought in through the stone-cutting area identified within the bounds of the necropolis area. Because of the fact that no licensed excavation work has been performed and due to unlicensed excavations, the city's entombment customs are tentative for now. It is not known from where the tomb pieces found out of the necropolis come. In conclusion, by means of this paper, it is envisaged that the tombs in the necropolis area were made use of from the Hellenistic Period until the Byzantine Period and that the borderland of the necropolis was far extended than originally presumed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7637
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427435.pdf8.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons