Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7633
Title: Kompakt iplikçilik sisteminde üretilen ipliklerin yapısal özellikleri ve bazı üretim parametrelerinin etkileri üzerine bir araştırma
Other Titles: An Investigation on the structural properties of the yarns produced by compact spinning system and the effects of some production parameters
Authors: Ülkü, Şükriye
Ömeroğlu, Sunay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kompakt iplikçilik
%100 Pamuk
Kompakt iplik
Ring ipliği
Farklı iplik numarası
Farklı büküm
İplik özellikleri
Dokuma kumaş
Kumaş özellikleri
Compact spinning
%100 Cotton
Compact yarn
Ring yarn
Different yarn count
Different twist
Yarn properties
Woven Fabric
Fabric properties
Issue Date: 4-Oct-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ömeroğlu, S. (2002). Kompakt iplikçilik sisteminde üretilen ipliklerin yapısal özellikleri ve bazı üretim parametrelerinin etkileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Konvansiyonel Ring iplikçiliğindeki eğirme üçgeninin elimine edilmesiyle ortaya çıkan kompakt iplikçilik, dünya üzerinde henüz yeni yayılmaya başlayan bir iplikçilik sistemidir. Bu iplikçilik sistemi ile ilgili literatürde mevcut çalışmalar, daha çok makina üretici firmalar tarafından gerçekleştirilmiş olup, detaylı bilgi içermemektedir. Kompakt iplikçilik sistemi ile ilgili olarak gerçekleştirilen bu çalışmada; % 100 pamuk hammaddesi kullanılarak farklı büküm ve inceliğe sahip kompakt iplikler ve bunların eşleniği olan ring iplikler üretilmiştir. Daha sonra, elde edilmiş olan bu ipliklerin aynı dokuma konstrüksiyonu içinde yan yana kullanılmasıyla elde edilen farklı tipte dokuma kumaşlar üretilmiştir. Üretilen ipliklerin mukavemet, düzgünsüzlük, hata ve tüylülük özellikleri incelenmiş, aynı şekilde üretilen kumaşların da mukavemet, boncuklaşma ve aşınma özellikleri incelenmiştir. Farklı ipliklerin ve bu ipliklerden elde edilen farklı tipteki kumaşların özellikleri ele alınarak, iplik özellilerinin kumaş özelliklerine ne şekilde yansıdığı hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, pek çok özellik açısından kompakt ipliklerin ring ipliklere göre önemli farklılıklar gösterdiği ve bu farklılıkların kumaş özelliklerine de yansıdığı görülmüştür.
Compact spinning, which stems from the elimination of spinning triangle in conventional ring spinning, is a recently developed system. The information available in the literature about this spinning system are mainly released by machine manufacturers, and they do not contain the detail. In this study about compact spinning, compact and equivalent ring yarns were produced with different yarn counts and twists using %100 cotton raw material. Then, fabrics with the same construction were woven side by side using compact and conventional ring yarns. Tests were conducted to determine the tensile, irregularity, imperfection and hairiness properties of both compact and conventional ring yams. Tests were also conducted for the determination of tensile, pilling and abrasion properties of fabrics woven with compact and ring yarns. Based on the test results of different yarns and fabrics, the effect of yarn properties on fabric properties is assessed. As a result, it was found that compact yarns showed differences in yarn properties compared with ring yarns and these differences reflected themselves in fabric properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7633
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128492.pdf
  Until 2099-12-31
14.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons